Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


 

PROFESOR DR. MOHD LAZIM ABDULLAH
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


 

PROFESOR DR. MOHD LAZIM ABDULLAH
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)