RV Discovery : Ikon & Aset Penyelidikan Kebanggaan UMT

Dengan adanya aset penyelidikan ini, beberapa pihak telah menunjukkan minat untuk memulakan usaha kerjasama strategik dalam menjalankan penyelidikan dan penerokaan terhadap perairan negara. Ini termasuk beberapa universiti dalam dan luar negara seperti Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Teknologi Petronas (UTP), Universiti Kagoshima, Jepun, serta agensi – agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Malaysia (MOSTI).


RV Discovery : Ikon & Aset Penyelidikan Kebanggaan UMT

Dengan adanya aset penyelidikan ini, beberapa pihak telah menunjukkan minat untuk memulakan usaha kerjasama strategik dalam menjalankan penyelidikan dan penerokaan terhadap perairan negara. Ini termasuk beberapa universiti dalam dan luar negara seperti Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Teknologi Petronas (UTP), Universiti Kagoshima, Jepun, serta agensi – agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Malaysia (MOSTI).