Pelancaran Buku "Seahorses-Heritage of Prestine Johor Straits" & Projek Pemuliharaan Kuda Laut (Hippocampus)

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU melalui Institut Bioteknologi Marin (IMB) dengan kerjasama J-Biotech dan Pusat Penyelidikan Ternakan Air Payau (PTTAP) yang digerakkan oleh sekumpulan penyelidik UMT diketuai oleh Prof. Dr. Effendy Abd. Wahid dan juga pegawai sains UMT iaitu En. Thirukanthan a/l Chandra Segaran telah menjalin kerjasama bagi penyelidikan Kuda Laut di sekitar Sungai Pulai, Johor.  Kerjasama ini telah bermula seawal tahun 2008.


Pelancaran Buku "Seahorses-Heritage of Prestine Johor Straits" & Projek Pemuliharaan Kuda Laut (Hippocampus)

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU melalui Institut Bioteknologi Marin (IMB) dengan kerjasama J-Biotech dan Pusat Penyelidikan Ternakan Air Payau (PTTAP) yang digerakkan oleh sekumpulan penyelidik UMT diketuai oleh Prof. Dr. Effendy Abd. Wahid dan juga pegawai sains UMT iaitu En. Thirukanthan a/l Chandra Segaran telah menjalin kerjasama bagi penyelidikan Kuda Laut di sekitar Sungai Pulai, Johor.  Kerjasama ini telah bermula seawal tahun 2008.