Logo & Falsafah


 

 

 

Logo UMT dihasilkan melalui beberapa elemen asas yang telah diringkaskan dan digubah dengan rapi.

 

Warna Oren
Melambangkan elemen teknologi yang mana Universiti ini lebih berlandaskan teknologi baru dalam meningkatkan penyelidikan di universiti ini.

Warna Putih
Melambangkan kesucian ilmu yang akan dituntut oleh agama dan ia merupakan ilmu yang syumul yang dapat digunakan oleh masyarakat dan bangsa di negara ini.

Warna Ungu 
Melambangkan sumber alam yang menghasilkan graduan yang syumul dan akan dapat menyumbangkan kepada pembangunan Agama, Bangsa dan Negara.

Warna Merah
Melambangkan keberanian dan sedia menghadapi cabaran.

Warna Kelabu Muda 
Melambangkan penuntut-penuntut di Universiti ini yang mempunyai semangat waja dalam menuntut ilmu dan memperkembangkan kepada negara dan generasi baru.

Imej Segitiga
Melambangkan sebuah organisasi akademik yang dinamik dan teguh. Manakala lingkaran atom yang mengelilingi imej segitiga pula merupakan elemen dari teknologi yang dipermudah dari elemen "wave, fiber dan wireless".

Imej Batu Karang
Mewakili Teknologi Sains Biologi Hidupan Laut (Marine Biology), ekosistem dan penyelidikan melindungi khazanah laut yang merupakan penyelidikan terpenting yang dijalankan di Universiti ini.

 

Falsafah

“Ilmu dan amal yang berpadu berlandaskan keimanan kepada Allah adalah tonggak kepada universiti menyediakan modal insan yang berwibawa untuk kesejahteraan sejagat”

 

Logo & Falsafah


 

 

 

Logo UMT dihasilkan melalui beberapa elemen asas yang telah diringkaskan dan digubah dengan rapi.

 

Warna Oren
Melambangkan elemen teknologi yang mana Universiti ini lebih berlandaskan teknologi baru dalam meningkatkan penyelidikan di universiti ini.

Warna Putih
Melambangkan kesucian ilmu yang akan dituntut oleh agama dan ia merupakan ilmu yang syumul yang dapat digunakan oleh masyarakat dan bangsa di negara ini.

Warna Ungu 
Melambangkan sumber alam yang menghasilkan graduan yang syumul dan akan dapat menyumbangkan kepada pembangunan Agama, Bangsa dan Negara.

Warna Merah
Melambangkan keberanian dan sedia menghadapi cabaran.

Warna Kelabu Muda 
Melambangkan penuntut-penuntut di Universiti ini yang mempunyai semangat waja dalam menuntut ilmu dan memperkembangkan kepada negara dan generasi baru.

Imej Segitiga
Melambangkan sebuah organisasi akademik yang dinamik dan teguh. Manakala lingkaran atom yang mengelilingi imej segitiga pula merupakan elemen dari teknologi yang dipermudah dari elemen "wave, fiber dan wireless".

Imej Batu Karang
Mewakili Teknologi Sains Biologi Hidupan Laut (Marine Biology), ekosistem dan penyelidikan melindungi khazanah laut yang merupakan penyelidikan terpenting yang dijalankan di Universiti ini.

 

Falsafah

“Ilmu dan amal yang berpadu berlandaskan keimanan kepada Allah adalah tonggak kepada universiti menyediakan modal insan yang berwibawa untuk kesejahteraan sejagat”