Lembaga Pengarah Universiti (LPU)


PENGERUSI

YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Zaharudin bin Idrus
F.A.Sc., F.M.I.F.T., J.S.M., D.M.S.M., P.J.N., P.S.M.

AHLI

YBhg. Prof. Dato' Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
D.P.M.T., J.S.M.

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff bin Mohamad
D.P.S.K.

Tuan Syed Nasir bin Syed Ahmad
K.M.N.

YBhg. Prof. Emeritus Dr. Mohd Azmi bin Ambak
P.J.C., S.M.Z.

YBhg. Dato’ Haji Nasir bin Mat Dam
D.I.M.P.

YBhg. Dato’ Wan Zakariah bin Haji Wan Muda
D.S.S.A., D.S.A.P.

YBhg. Sr. Dato’ Abdul Aziz bin Mohamad
D.I.M.P., M.I.S.M.

AHLI SILIH GANTI

Dr. Mohamed Ali bin Abdul Rahman

SETIAUSAHA

Encik Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman

Lembaga Pengarah Universiti (LPU)


PENGERUSI

YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Zaharudin bin Idrus
F.A.Sc., F.M.I.F.T., J.S.M., D.M.S.M., P.J.N., P.S.M.

AHLI

YBhg. Prof. Dato' Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
D.P.M.T., J.S.M.

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff bin Mohamad
D.P.S.K.

Tuan Syed Nasir bin Syed Ahmad
K.M.N.

YBhg. Prof. Emeritus Dr. Mohd Azmi bin Ambak
P.J.C., S.M.Z.

YBhg. Dato’ Haji Nasir bin Mat Dam
D.I.M.P.

YBhg. Dato’ Wan Zakariah bin Haji Wan Muda
D.S.S.A., D.S.A.P.

YBhg. Sr. Dato’ Abdul Aziz bin Mohamad
D.I.M.P., M.I.S.M.

AHLI SILIH GANTI

Dr. Mohamed Ali bin Abdul Rahman

SETIAUSAHA

Encik Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman