Lembaga Pengarah Universiti (LPU)


PENGERUSI

YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Zaharudin bin Idrus
F.A.Sc., F.M.I.F.T., J.S.M., D.M.S.M., P.J.N., P.S.M.

 

AHLI

YBhg. Prof. Dato' Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar 
D.P.M.T., J.S.M.

 

Tuan Syed Nasir bin Syed Ahmad
K.M.N.

 

YBhg. Dato’ Haji Nasir bin Mat Dam
D.I.M.P., D.S.D.K.

 

YBhg. Dato’ Wan Zakariah bin Haji Wan Muda
D.S.S.A., D.S.A.P.

 

YBhg. Dato’ Abdul Aziz bin Mohamad
D.I.M.P., M.I.S.M.

 

YBrs. Prof. Madya Dr. Mohd Rozailan bin Mamat @ Ibrahim

 

YBhg. Prof. Dato' Dr. Aziz bin Deraman
D.P.M.T., S.M.T.

 

 

AHLI SILIH GANTI

YBrs. Dr. Mohamed Ali bin Abdul Rahman

 

SETIAUSAHA

Encik Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman

Lembaga Pengarah Universiti (LPU)


PENGERUSI

YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Zaharudin bin Idrus
F.A.Sc., F.M.I.F.T., J.S.M., D.M.S.M., P.J.N., P.S.M.

 

AHLI

YBhg. Prof. Dato' Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar 
D.P.M.T., J.S.M.

 

Tuan Syed Nasir bin Syed Ahmad
K.M.N.

 

YBhg. Dato’ Haji Nasir bin Mat Dam
D.I.M.P., D.S.D.K.

 

YBhg. Dato’ Wan Zakariah bin Haji Wan Muda
D.S.S.A., D.S.A.P.

 

YBhg. Dato’ Abdul Aziz bin Mohamad
D.I.M.P., M.I.S.M.

 

YBrs. Prof. Madya Dr. Mohd Rozailan bin Mamat @ Ibrahim

 

YBhg. Prof. Dato' Dr. Aziz bin Deraman
D.P.M.T., S.M.T.

 

 

AHLI SILIH GANTI

YBrs. Dr. Mohamed Ali bin Abdul Rahman

 

SETIAUSAHA

Encik Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman