Lembaga Pengarah Universiti (LPU)


PENGERUSI SEMENTARA

Tuan Syed Nasir bin Syed Ahmad
K.M.N.

 

AHLI

YBhg. Prof. Dato' Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar 
D.P.M.T., J.S.M.

 

YBhg. Dato’ Wan Zakariah bin Haji Wan Muda
D.S.S.A., D.S.A.P.

 

YBhg. Dato’ Sr. Abdul Aziz bin Mohamad
D.I.M.P., M.I.S.M.

 

YBrs. Prof. Madya Dr. Mohd Rozailan bin Mamat @ Ibrahim

 

YBhg. Prof. Dato' Dr. Aziz bin Deraman
D.P.M.T., S.M.T.

 

 

AHLI SILIH GANTI

YBrs. Dr. Mohamed Ali bin Abdul Rahman

 

SETIAUSAHA

Encik Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman

Lembaga Pengarah Universiti (LPU)


PENGERUSI SEMENTARA

Tuan Syed Nasir bin Syed Ahmad
K.M.N.

 

AHLI

YBhg. Prof. Dato' Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar 
D.P.M.T., J.S.M.

 

YBhg. Dato’ Wan Zakariah bin Haji Wan Muda
D.S.S.A., D.S.A.P.

 

YBhg. Dato’ Sr. Abdul Aziz bin Mohamad
D.I.M.P., M.I.S.M.

 

YBrs. Prof. Madya Dr. Mohd Rozailan bin Mamat @ Ibrahim

 

YBhg. Prof. Dato' Dr. Aziz bin Deraman
D.P.M.T., S.M.T.

 

 

AHLI SILIH GANTI

YBrs. Dr. Mohamed Ali bin Abdul Rahman

 

SETIAUSAHA

Encik Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman