Pegawai Kanan Universiti


(A) PTJ   AKADEMIK

 

Profesor Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Perancangan Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Profesor Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Profesor Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Profesor Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Profesor Madya Dr. Amiza binti Mat Amin 
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Profesor Madya Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal


Profesor Madya Dr. Suriyani binti Muhamad
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Profesor Emeritus Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Profesor Emeritus Dr. Mohd. Azmi bin Ambak
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Profesor Emeritus Dr. Faizah binti Sharoum
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir

 

 

(B) PTJ  SOKONGAN  PENGURUSAN

 

Profesor Dato’ Dr. Saharuddin bin Dato’ Abdul Hamid
Pengarah, Pusat Pengajian Siswazah

 

Profesor Dr. Nora’aini binti Haji Ali
Pengarah, Pusat Bakat dan Inovasi Akademik

 

Profesor Dr. Mohd Lazim bin Abdullah
Pengarah, Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Profesor Madya Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam
Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Profesor Madya Dr. Hii Yii Siang
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

Profesor Madya Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad
Pengarah, Makmal Berpusat

 

Dr. Arnie binti A. Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar

 

Profesor Madya Dr. Nur Azura binti Sanusi
Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri

 

Profesor Madya Dr. Rohani binti Md. Yousoff
Pengarah Pusat Kebudayaan dan Kesenian

 

Profesor Madya Dr. Azlina binti Abu Bakar@Mohd
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kaunseling Pelajar

 

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Keusahawanan dan Kerjaya

 

Dr. Samsiah binti Abdul Hamid
Pengarah, Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris

 

Haji Awang Koding bin Che Tom
Pengetua Kolej Siswa

 

Haji Mohamad Rafee bin Jusoh
Pengarah, Pusat Sukan dan Rekreasi

 

Puan Noraini binti Ahmad
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik Putrajaya

 

 

(C) PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PTJ)

 

Profesor Madya Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT

 

Dr. Jarina binti Mohd Jani
Pengarah, Pusat Antarabangsa

 

Dr. Firdaus Khairi bin Abdul Kadir
Pengarah, Pusat Islam

 

Puan Zahara binti Kedri
Timbalan Bendahari

 

Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat Profesional, Pejabat Pendaftar

 

Puan Hajah Adibah Hanim binti Abdul Rasid
Pengarah, Jabatan Pengurusan Akademik, Pejabat Pendaftar

 

Haji Zukiferee bin Ibrahim
Pengarah, Jabatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar

 

Puan Azizah binti Hasan
Timbalan Bendahari, Pejabat Bendahari

 

Encik Zainudin bin Mamat
Ketua Bahagian Pentadbiran HEPA

 

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Ketua Bahagian Audit Dalam

 

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Ketua Pentadbiran Canselori 

Pegawai Kanan Universiti


(A) PTJ   AKADEMIK

 

Profesor Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Perancangan Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Profesor Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Profesor Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Profesor Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Profesor Madya Dr. Amiza binti Mat Amin 
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Profesor Madya Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal


Profesor Madya Dr. Suriyani binti Muhamad
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Profesor Emeritus Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Profesor Emeritus Dr. Mohd. Azmi bin Ambak
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Profesor Emeritus Dr. Faizah binti Sharoum
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir

 

 

(B) PTJ  SOKONGAN  PENGURUSAN

 

Profesor Dato’ Dr. Saharuddin bin Dato’ Abdul Hamid
Pengarah, Pusat Pengajian Siswazah

 

Profesor Dr. Nora’aini binti Haji Ali
Pengarah, Pusat Bakat dan Inovasi Akademik

 

Profesor Dr. Mohd Lazim bin Abdullah
Pengarah, Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Profesor Madya Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam
Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Profesor Madya Dr. Hii Yii Siang
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

Profesor Madya Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad
Pengarah, Makmal Berpusat

 

Dr. Arnie binti A. Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar

 

Profesor Madya Dr. Nur Azura binti Sanusi
Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri

 

Profesor Madya Dr. Rohani binti Md. Yousoff
Pengarah Pusat Kebudayaan dan Kesenian

 

Profesor Madya Dr. Azlina binti Abu Bakar@Mohd
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kaunseling Pelajar

 

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Keusahawanan dan Kerjaya

 

Dr. Samsiah binti Abdul Hamid
Pengarah, Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris

 

Haji Awang Koding bin Che Tom
Pengetua Kolej Siswa

 

Haji Mohamad Rafee bin Jusoh
Pengarah, Pusat Sukan dan Rekreasi

 

Puan Noraini binti Ahmad
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik Putrajaya

 

 

(C) PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PTJ)

 

Profesor Madya Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT

 

Dr. Jarina binti Mohd Jani
Pengarah, Pusat Antarabangsa

 

Dr. Firdaus Khairi bin Abdul Kadir
Pengarah, Pusat Islam

 

Puan Zahara binti Kedri
Timbalan Bendahari

 

Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat Profesional, Pejabat Pendaftar

 

Puan Hajah Adibah Hanim binti Abdul Rasid
Pengarah, Jabatan Pengurusan Akademik, Pejabat Pendaftar

 

Haji Zukiferee bin Ibrahim
Pengarah, Jabatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar

 

Puan Azizah binti Hasan
Timbalan Bendahari, Pejabat Bendahari

 

Encik Zainudin bin Mamat
Ketua Bahagian Pentadbiran HEPA

 

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Ketua Bahagian Audit Dalam

 

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Ketua Pentadbiran Canselori