Pegawai Kanan Universiti


A) PTJ   AKADEMIK

 

Profesor Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Profesor Dr. Mohd Lokman bin Husain
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Profesor Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Profesor Dr. Wan Salihin Wong bin Abdullah
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Profesor Dr. Sayed Mohd Zain bin S. Hasan  
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Profesor Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Profesor Dr. Nakisah binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Profesor Madya Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Profesor Emeritus Dr. Mohd. Azmi bin Ambak
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Profesor Dr. Zulfigar bin Yasin
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

 

(B) PTJ  SOKONGAN  PENGURUSAN

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Perancangan dan Pembangunan Akademik

 

Profesor Dr. Md Yazid bin Mohd Saman
Pengarah, Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah 

 

Profesor Dr. Nik Hashim bin Nik Mustapha
Pengetua Kolej Siswa 

 

Profesor Madya Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam
Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Profesor Madya Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad
Pengarah, Makmal Berpusat

 

Profesor Madya Dr. Mohd Ikmar Nizam bin Mohamad Isa
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan 

 

Dr. Arnie binti A. Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar

 

Dr. Mohd Nizam bin Lani
Pemangku Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri 

 

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Pembangunan Alumni dan Keusahawanan (CADE)

 

Haji Awang Koding bin Che Tom
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik Pelajar

 

 

C) PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PTJ)

 

Puan Wan Mariam binti Wan Abdullah
Penasihat Undang-Undang

 

Profesor Dato’ Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Pusat Ekosistem Tasik Kenyir

 

Profesor Madya Dr. Fauziah binti Hj Abu Hasan
Pengarah, Pusat  Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko

 

Profesor Madya Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT

 

Dr. Jarina binti Mohd Jani
Pengarah, Pejabat Jaringan Antarabangsa

 

Dr. Roslina binti Ismail
Pemangku Pengarah, Pusat Pembangunan Sosioekonomi 

 

Puan Zahara binti Kedri
Timbalan Bendahari 

 

Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Pengarah, Jabatan Pentadbiran Perjawatan, Pejabat Pendaftar 

 

Hajah Puan Adibah Hanim binti Abdul Rasid
Pengarah, Jabatan Pendaftaran Pelajar, Pejabat Pendaftar 

 

Haji Mohd Rafee bin Jusoh
Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Universiti, Pejabat Pendaftar 

 

Encik Zukiferee bin Ibrahim
Pengarah, Pusat  Komunikasi Korporat  

 

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Ketua Bahagian Audit Dalam 

 

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Ketua Pentadbiran Canselori 

 

Puan Noraini binti Ahmad
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik (Putrajaya) 

 

Pegawai Kanan Universiti


A) PTJ   AKADEMIK

 

Profesor Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Profesor Dr. Mohd Lokman bin Husain
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Profesor Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Profesor Dr. Wan Salihin Wong bin Abdullah
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Profesor Dr. Sayed Mohd Zain bin S. Hasan  
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Profesor Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Profesor Dr. Nakisah binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Profesor Madya Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Profesor Emeritus Dr. Mohd. Azmi bin Ambak
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Profesor Dr. Zulfigar bin Yasin
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

 

(B) PTJ  SOKONGAN  PENGURUSAN

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Perancangan dan Pembangunan Akademik

 

Profesor Dr. Md Yazid bin Mohd Saman
Pengarah, Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah 

 

Profesor Dr. Nik Hashim bin Nik Mustapha
Pengetua Kolej Siswa 

 

Profesor Madya Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam
Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Profesor Madya Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad
Pengarah, Makmal Berpusat

 

Profesor Madya Dr. Mohd Ikmar Nizam bin Mohamad Isa
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan 

 

Dr. Arnie binti A. Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar

 

Dr. Mohd Nizam bin Lani
Pemangku Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri 

 

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Pembangunan Alumni dan Keusahawanan (CADE)

 

Haji Awang Koding bin Che Tom
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik Pelajar

 

 

C) PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PTJ)

 

Puan Wan Mariam binti Wan Abdullah
Penasihat Undang-Undang

 

Profesor Dato’ Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Pusat Ekosistem Tasik Kenyir

 

Profesor Madya Dr. Fauziah binti Hj Abu Hasan
Pengarah, Pusat  Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko

 

Profesor Madya Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT

 

Dr. Jarina binti Mohd Jani
Pengarah, Pejabat Jaringan Antarabangsa

 

Dr. Roslina binti Ismail
Pemangku Pengarah, Pusat Pembangunan Sosioekonomi 

 

Puan Zahara binti Kedri
Timbalan Bendahari 

 

Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Pengarah, Jabatan Pentadbiran Perjawatan, Pejabat Pendaftar 

 

Hajah Puan Adibah Hanim binti Abdul Rasid
Pengarah, Jabatan Pendaftaran Pelajar, Pejabat Pendaftar 

 

Haji Mohd Rafee bin Jusoh
Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Universiti, Pejabat Pendaftar 

 

Encik Zukiferee bin Ibrahim
Pengarah, Pusat  Komunikasi Korporat  

 

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Ketua Bahagian Audit Dalam 

 

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Ketua Pentadbiran Canselori 

 

Puan Noraini binti Ahmad
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik (Putrajaya)