Pegawai Kanan Universiti


PTJ AKADEMIK
 
Profesor Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan
 
Profesor Dr. Zulfigar bin Yasin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran
 
Profesor Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur
 
Profesor Dr. Wan Salihin Wong bin Abdullah
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi
 
Profesor Dr. Sayed Mohd Zain bin S. Hasan 
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan
 
Profesor Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan
 
Profesor Dr. Nakisah binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas
 
Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim
 
Profesor Madya Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal
 
Profesor Emeritus Dr. Mohd. Azmi bin Ambak
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika
 
Profesor Dr. Mohd Lokman bin Husain
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran
 
Profesor Emeritus Dr. Faizah binti Sharoum
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir
 
Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin
 
 
 
PTJ SOKONGAN PENGURUSAN
 
Profesor Dr. Md Yazid bin Mohd Saman
Pengarah, Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah
 
Profesor Dr. Nik Hashim bin Nik Mustapha
Pengetua Kolej Siswa Universiti Malaysia Terengganu
 
Profesor Dr. Norhayati binti Tahir
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat Akademik
 
Profesor Madya Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam
Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat
 
Profesor Madya Dr Mohd Pouzi bin Hamzah
Pengarah, Pusat Perancangan dan Pembangunan Akademik
 
Profesor Madya Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad
Pengarah, Makmal Berpusat
 
Profesor Madya Dr. Nur Azura binti Sanusi
Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu & Jaringan Industri 
 
Profesor Madya Dr. Mohd Zul Helmi bin Rozaini
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan
 
Dr. Arnie bin A.Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar
 
Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Pembangunan Alumni & Keusahawanan (CADE)
 
Haji Awang Koding bin Che Tom
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik Pelajar
 
 
 
PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PTJ)
 
Prof. Madya Dr. Mohd Ikmar Nizam bin Hj. Mohamad Isa
Pengarah, Pusat  Komunikasi Korporat dan Pembangunan Citra
 
Profesor  Dr. Ibrahim bin Mamat
Pengarah, Pusat Pembangunan Sosioekonomi
 
Profesor Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Pusat Ekosistem Tasik Kenyir
 
Prof. Madya Dr. Fauziah binti Hj Abu Hasan
Pengarah, Pusat  Transformasi, Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
 
Prof. Madya Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT
 
Dr. Jarina binti Mohd Jani
Pengarah, Pejabat Jaringan Antarabangsa
 
Haji Zukiferee bin Ibrahim
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik (Putrajaya)
 
Puan Wan Mariam binti Wan Abdullah
Penasihat Undang-Undang
 
Puan Zahara binti Kedri
Timbalan Bendahari
 
Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Pengarah, Jabatan Pengurusan Perjawatan, Pejabat Pendaftar
 
Hajah Puan Adibah Hanim binti Abdul Rasid
Pengarah, Jabatan Pengurusan Akademik, Pejabat Pendaftar
 
Haji Mohd Rafee bin Jusoh
Pengarah, Jabatan Pengurusan Perkhidmatan Universiti, Pejabat Pendaftar
 
Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Ketua Bahagian Audit Dalam
 
Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Ketua Pentadbiran Canselori

Pegawai Kanan Universiti


PTJ AKADEMIK
 
Profesor Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan
 
Profesor Dr. Zulfigar bin Yasin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran
 
Profesor Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur
 
Profesor Dr. Wan Salihin Wong bin Abdullah
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi
 
Profesor Dr. Sayed Mohd Zain bin S. Hasan 
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan
 
Profesor Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan
 
Profesor Dr. Nakisah binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas
 
Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim
 
Profesor Madya Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal
 
Profesor Emeritus Dr. Mohd. Azmi bin Ambak
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika
 
Profesor Dr. Mohd Lokman bin Husain
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran
 
Profesor Emeritus Dr. Faizah binti Sharoum
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir
 
Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin
 
 
 
PTJ SOKONGAN PENGURUSAN
 
Profesor Dr. Md Yazid bin Mohd Saman
Pengarah, Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah
 
Profesor Dr. Nik Hashim bin Nik Mustapha
Pengetua Kolej Siswa Universiti Malaysia Terengganu
 
Profesor Dr. Norhayati binti Tahir
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat Akademik
 
Profesor Madya Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam
Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat
 
Profesor Madya Dr Mohd Pouzi bin Hamzah
Pengarah, Pusat Perancangan dan Pembangunan Akademik
 
Profesor Madya Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad
Pengarah, Makmal Berpusat
 
Profesor Madya Dr. Nur Azura binti Sanusi
Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu & Jaringan Industri 
 
Profesor Madya Dr. Mohd Zul Helmi bin Rozaini
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan
 
Dr. Arnie bin A.Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar
 
Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Pembangunan Alumni & Keusahawanan (CADE)
 
Haji Awang Koding bin Che Tom
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik Pelajar
 
 
 
PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PTJ)
 
Prof. Madya Dr. Mohd Ikmar Nizam bin Hj. Mohamad Isa
Pengarah, Pusat  Komunikasi Korporat dan Pembangunan Citra
 
Profesor  Dr. Ibrahim bin Mamat
Pengarah, Pusat Pembangunan Sosioekonomi
 
Profesor Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Pusat Ekosistem Tasik Kenyir
 
Prof. Madya Dr. Fauziah binti Hj Abu Hasan
Pengarah, Pusat  Transformasi, Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
 
Prof. Madya Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT
 
Dr. Jarina binti Mohd Jani
Pengarah, Pejabat Jaringan Antarabangsa
 
Haji Zukiferee bin Ibrahim
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik (Putrajaya)
 
Puan Wan Mariam binti Wan Abdullah
Penasihat Undang-Undang
 
Puan Zahara binti Kedri
Timbalan Bendahari
 
Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Pengarah, Jabatan Pengurusan Perjawatan, Pejabat Pendaftar
 
Hajah Puan Adibah Hanim binti Abdul Rasid
Pengarah, Jabatan Pengurusan Akademik, Pejabat Pendaftar
 
Haji Mohd Rafee bin Jusoh
Pengarah, Jabatan Pengurusan Perkhidmatan Universiti, Pejabat Pendaftar
 
Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Ketua Bahagian Audit Dalam
 
Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Ketua Pentadbiran Canselori