Pegawai Utama Universiti


 

Profesor Dato' Dr. Nor Aieni Haji Mokhtar
Naib Canselor

 

Profesor Dr. Mohd Lokman Husain
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

- Belum diisi-
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Madya Dr. Che Mohd Ruzaidi Ghazali
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Profesor Dr. Fauziah Haji Abu Hasan 
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

 

Profesor Dr. Nora'aini Haji Ali
Pendaftar

 

Puan Zahara Kedri
Bendahari

 

Encik Atip Ali
Ketua Pustakawan

 

Ir. Haji Mohd Zaideen Yusoff
Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta

 

Cik Roslina Ghazali
Penasihat Undang-Undang

Pegawai Utama Universiti


 

Profesor Dato' Dr. Nor Aieni Haji Mokhtar
Naib Canselor

 

Profesor Dr. Mohd Lokman Husain
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

- Belum diisi-
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Madya Dr. Che Mohd Ruzaidi Ghazali
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Profesor Dr. Fauziah Haji Abu Hasan 
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

 

Profesor Dr. Nora'aini Haji Ali
Pendaftar

 

Puan Zahara Kedri
Bendahari

 

Encik Atip Ali
Ketua Pustakawan

 

Ir. Haji Mohd Zaideen Yusoff
Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta

 

Cik Roslina Ghazali
Penasihat Undang-Undang