Pegawai Utama Universiti


Profesor Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo
Naib Canselor

Prof. Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd. Wahid
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Prof. Dr. Anuar bin Hassan
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

En. Mohd Nor Shokri bin Abdul Rahman
Pendaftar

Puan Hajah Nor Azizah bin Kasim
Bendahari

Ir. Haji Mohd Zaideen bin Yusoff
Pengarah Pembangunan dan Harta

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Pengarah, Pusat Pengurusan Bakat dan Akademik

Pegawai Utama Universiti


Profesor Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo
Naib Canselor

Prof. Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd. Wahid
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Prof. Dr. Anuar bin Hassan
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

En. Mohd Nor Shokri bin Abdul Rahman
Pendaftar

Puan Hajah Nor Azizah bin Kasim
Bendahari

Ir. Haji Mohd Zaideen bin Yusoff
Pengarah Pembangunan dan Harta

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Pengarah, Pusat Pengurusan Bakat dan Akademik