Pegawai Utama Universiti


Profesor Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo
Naib Canselor
 
Prof. Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
 
Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd. Wahid
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
 
Prof. Dr. Anuar bin Hassan
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
 
En. Mohd Nor Shokri bin Abdul Rahman
Pendaftar
 
Puan Hajah Nor Azizah bin Kasim
Bendahari
 
Ir. Haji Mohd Zaideen bin Yusoff 
Pengarah Pembangunan dan Harta

Pegawai Utama Universiti


Profesor Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo
Naib Canselor
 
Prof. Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
 
Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd. Wahid
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
 
Prof. Dr. Anuar bin Hassan
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
 
En. Mohd Nor Shokri bin Abdul Rahman
Pendaftar
 
Puan Hajah Nor Azizah bin Kasim
Bendahari
 
Ir. Haji Mohd Zaideen bin Yusoff 
Pengarah Pembangunan dan Harta