Pegawai Utama Universiti


Prof. Dato' Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
Naib Canselor

 

Prof. Dr. Mohd Lokman Bin Husain
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd. Wahid
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Prof. Dr. Anuar bin Hassan
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Encik Mohd Nor Shokri bin Abdul Rahman
Pendaftar

 

Puan Hajah Nor Azizah binti Kasim
Bendahari

 

Ir. Haji Mohd Zaideen bin Yusoff
Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta

 

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Pengarah, Pusat Pengurusan Bakat dan Akademik

Pegawai Utama Universiti


Prof. Dato' Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
Naib Canselor

 

Prof. Dr. Mohd Lokman Bin Husain
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd. Wahid
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Prof. Dr. Anuar bin Hassan
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Encik Mohd Nor Shokri bin Abdul Rahman
Pendaftar

 

Puan Hajah Nor Azizah binti Kasim
Bendahari

 

Ir. Haji Mohd Zaideen bin Yusoff
Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta

 

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Pengarah, Pusat Pengurusan Bakat dan Akademik