Program Jelajah Forum dan Ekspo MAMPAN 2016 Kuala Terengganu (JFEM16KT)

Kuala Terengganu, 1 Jun – Program JFEM16KT merupakan program yang dijalankan dengan kerjasama antara Persatuan Perintis Usahawan Sosial Terengganu (PERINTIS), Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) serta penglibatan pelbagai agensi kerajaan Negeri Terengganu yang lain. Program ini telah berlangsung selama dua hari iaitu bermula pada 16 September 2016 di Pantai Peranginan Kelulut, Marang, Terengganu dan berakhir pada 17 September 2016 di Pusat Dagangan Terengganu (TTC).


Program Jelajah Forum dan Ekspo MAMPAN 2016 Kuala Terengganu (JFEM16KT)

Kuala Terengganu, 1 Jun – Program JFEM16KT merupakan program yang dijalankan dengan kerjasama antara Persatuan Perintis Usahawan Sosial Terengganu (PERINTIS), Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) serta penglibatan pelbagai agensi kerajaan Negeri Terengganu yang lain. Program ini telah berlangsung selama dua hari iaitu bermula pada 16 September 2016 di Pantai Peranginan Kelulut, Marang, Terengganu dan berakhir pada 17 September 2016 di Pusat Dagangan Terengganu (TTC).