UMT Giat Jalankan Program Kesedaran Marin

Kuala Nerus, 26 Mei - Penyu, merupakan salah satu dari spesis haiwan yang semakin terancam. Meskipun ianya telah wujud di bumi ini selama lebih dari 100 juta tahun, namun bilangannya semakin menurun disebabkan faktor – faktor luaran seperti aktiviti perburuan secara haram atau perubahan iklim yang tidak menentu.


UMT Giat Jalankan Program Kesedaran Marin

Kuala Nerus, 26 Mei - Penyu, merupakan salah satu dari spesis haiwan yang semakin terancam. Meskipun ianya telah wujud di bumi ini selama lebih dari 100 juta tahun, namun bilangannya semakin menurun disebabkan faktor – faktor luaran seperti aktiviti perburuan secara haram atau perubahan iklim yang tidak menentu.