Unggul, Cemerlang & Dihormati

Kunci kejayaan bagi melonjakkan UMT ke dunia kecemerlangan ialah pegangan dan kepercayaan kepada Nilai Teras UMT  sebagai nilai sepunya seluruh warga kampus – ahli akademik, staf profesional dan sokongan, serta pelajar.

Profesor Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo,
Syarahan Tahunan Naib Canselor 2015
“Mengungguli Kecemerlangan Meneroka Lautan Biru”
28 Januari 2015


Unggul, Cemerlang & Dihormati

Kunci kejayaan bagi melonjakkan UMT ke dunia kecemerlangan ialah pegangan dan kepercayaan kepada Nilai Teras UMT  sebagai nilai sepunya seluruh warga kampus – ahli akademik, staf profesional dan sokongan, serta pelajar.

Profesor Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo,
Syarahan Tahunan Naib Canselor 2015
“Mengungguli Kecemerlangan Meneroka Lautan Biru”
28 Januari 2015