Ahli Senat UMT


 

SENARAI AHLI SENAT UMT  2015

 

Pengerusi:

 

Profesor Dato` Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
Naib Canselor UMT

 

Ahli:

 

Profesor Dr. Mohd Lokman bin Husain          
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) /
Dekan Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Dr. Anuar bin Hassan          
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Dr. Nakisah binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Prof. Madya Dr. Amiza binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Madya Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Prof. Madya Dr.Suriyani binti Muhamad
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Prof. Emeritus Dr. Mohd Azmi bin Ambak
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Profesor Dr. Zulfigar bin Yasin
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Emeritus Dr. Faizah binti Mohd Shaharom
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir

 

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Profesor Yang Dilantik

 

Prof. Dr. Md Yazid bin Mohd Saman
Profesor, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Nik Mohd Norsani bin Wan Nik
Profesor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Ahli Yang Diko-opt

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Perancangan dan Pembangunan Akademik

 

Prof. Madya Dr. Mohd Ikmar Nizam bin Haji Mohamad Isa
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan

 

Prof. Dr. Fauziah binti Abu Hasan
Pengarah, Pusat Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko

 

Ahli Ex-Officio:

 

Puan Hajah Nor Azizah binti Kasim
Bendahari

 

Puan Wan Mariam binti Wan Abdullah
Penasihat Undang-Undang

 

Setiausaha:

 

Encik Mohd Nor Shokri bin Abdul Rahman
Pendaftar

 

Ahli Senat UMT


 

SENARAI AHLI SENAT UMT  2015

 

Pengerusi:

 

Profesor Dato` Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
Naib Canselor UMT

 

Ahli:

 

Profesor Dr. Mohd Lokman bin Husain          
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) /
Dekan Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Dr. Anuar bin Hassan          
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Dr. Nakisah binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Prof. Madya Dr. Amiza binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Madya Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Prof. Madya Dr.Suriyani binti Muhamad
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Prof. Emeritus Dr. Mohd Azmi bin Ambak
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Profesor Dr. Zulfigar bin Yasin
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Emeritus Dr. Faizah binti Mohd Shaharom
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir

 

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Profesor Yang Dilantik

 

Prof. Dr. Md Yazid bin Mohd Saman
Profesor, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Nik Mohd Norsani bin Wan Nik
Profesor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Ahli Yang Diko-opt

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Perancangan dan Pembangunan Akademik

 

Prof. Madya Dr. Mohd Ikmar Nizam bin Haji Mohamad Isa
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan

 

Prof. Dr. Fauziah binti Abu Hasan
Pengarah, Pusat Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko

 

Ahli Ex-Officio:

 

Puan Hajah Nor Azizah binti Kasim
Bendahari

 

Puan Wan Mariam binti Wan Abdullah
Penasihat Undang-Undang

 

Setiausaha:

 

Encik Mohd Nor Shokri bin Abdul Rahman
Pendaftar