Ahli Senat UMT


Pengerusi

Prof. Dato' Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
Naib Canselor UMT

 

Ahli-ahli


Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Prof. Dr. Anuar bin Hassan
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Zulfigar bin Yasin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Wan Salihin Wong bin Abdullah
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Prof.Dr. Sayed Mohd. Zain bin S. Hasan
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Dr. Nakisah binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Prof. Madya Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Prof. Emeritus Dr. Mohd Azmi bin Ambak
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Prof. Dr. Mohd Lokman bin Husain
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Emeritus Dr. Faizah binti Mohd Shaharom
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir

 

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Profesor Yang Dilantik

Prof. Dr. Hamdan bin Suhaimi
Profesor, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Md Yazid bin Mohd Saman
Profesor, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Nik Hashim bin Nik Mustafa
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Wan Mohd Norsani bin Wan Nik
Profesor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Ahli Yang Diko-opt

Prof. Madya Dr. Mohd Pouzi bin Hamzah
Pengarah, Pusat Perancangan dan Pembangunan Akademik

 

Prof. Madya Dr. Mohd Zul Helmi bin Rozaini
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan

 

Prof. Madya Dr. Fauziah binti Abu Hasan
Pengarah, Pusat Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko

 

Ahli Ex-Officio

Puan Hajah Nor Azizah binti Kasim
Bendahari

 

Puan Wan Mariam binti Wan Abdullah
Penasihat Undang-Undang

 

Setiausaha

En. Mohd Nor Shokri bin Abdul Rahman
Pendaftar

Ahli Senat UMT


Pengerusi

Prof. Dato' Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
Naib Canselor UMT

 

Ahli-ahli


Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Prof. Dr. Anuar bin Hassan
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Zulfigar bin Yasin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Wan Salihin Wong bin Abdullah
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Prof.Dr. Sayed Mohd. Zain bin S. Hasan
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Dr. Nakisah binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Prof. Madya Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Prof. Emeritus Dr. Mohd Azmi bin Ambak
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Prof. Dr. Mohd Lokman bin Husain
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Emeritus Dr. Faizah binti Mohd Shaharom
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir

 

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Profesor Yang Dilantik

Prof. Dr. Hamdan bin Suhaimi
Profesor, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Md Yazid bin Mohd Saman
Profesor, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Nik Hashim bin Nik Mustafa
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Wan Mohd Norsani bin Wan Nik
Profesor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Ahli Yang Diko-opt

Prof. Madya Dr. Mohd Pouzi bin Hamzah
Pengarah, Pusat Perancangan dan Pembangunan Akademik

 

Prof. Madya Dr. Mohd Zul Helmi bin Rozaini
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan

 

Prof. Madya Dr. Fauziah binti Abu Hasan
Pengarah, Pusat Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko

 

Ahli Ex-Officio

Puan Hajah Nor Azizah binti Kasim
Bendahari

 

Puan Wan Mariam binti Wan Abdullah
Penasihat Undang-Undang

 

Setiausaha

En. Mohd Nor Shokri bin Abdul Rahman
Pendaftar