Ahli Senat UMT


Pengerusi:

 

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim bin Komoo

Naib Canselor UMT

 

Ahli:

 

Prof. Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Prof. Dr. Anuar bin Hassan

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman

Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar

Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Zulfigar bin Yasin

Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Wan Salihin Wong bin Abdullah

Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Prof.Dr. Sayed Mohd. Zain bin S. Hasan

Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh

Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Dr. Nakisah binti Mat Amin

Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Mohd Shaladdin bin Muda

Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Prof. Madya Dr. Aziz bin Ahmad

Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Prof. Emeritus Dr. Mohd Azmi bin Ambak

Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Prof. Dr. Mohd Lokman bin Husain

Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Emeritus Dr. Faizah binti Mohd Shaharom

Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir

 

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad

Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Profesor Yang Dilantik

 

Prof. Dr. Hamdan bin Suhaimi

Profesor, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Ismail bin Mohd

Profesor, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan


Prof. Dr. Md Yazid bin Mohd Saman

Profesor, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir

Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Nik Hashim bin Nik Mustafa

Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Nik Mohd Norsani bin Wan Nik

Profesor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Ahli Yang Diko-opt

 

Prof. Madya Dr. Mohd Pouzi bin Hamzah

Pengarah, Pusat Perancangan dan Pembangunan Akademik

 

Prof. Madya Dr. Mohd Zul Helmi bin Rozaini

Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan

 

Prof. Madya Dr. Fauziah binti Abu Hasan

Pengarah, Pusat Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko

 

Ahli Ex-Officio:

 

Puan Hajah Nor Azizah binti Kasim

Bendahari

 

Puan Wan Mariam binti Wan Abdullah

Penasihat Undang-Undang

 

Setiausaha:

 

En. Mohd Nor Shokri bin Abdul Rahman

Pendaftar

Ahli Senat UMT


Pengerusi:

 

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim bin Komoo

Naib Canselor UMT

 

Ahli:

 

Prof. Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Prof. Dr. Anuar bin Hassan

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman

Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar

Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Zulfigar bin Yasin

Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Wan Salihin Wong bin Abdullah

Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Prof.Dr. Sayed Mohd. Zain bin S. Hasan

Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh

Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Dr. Nakisah binti Mat Amin

Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Mohd Shaladdin bin Muda

Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Prof. Madya Dr. Aziz bin Ahmad

Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Prof. Emeritus Dr. Mohd Azmi bin Ambak

Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Prof. Dr. Mohd Lokman bin Husain

Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Emeritus Dr. Faizah binti Mohd Shaharom

Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir

 

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad

Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Profesor Yang Dilantik

 

Prof. Dr. Hamdan bin Suhaimi

Profesor, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Ismail bin Mohd

Profesor, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan


Prof. Dr. Md Yazid bin Mohd Saman

Profesor, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir

Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Nik Hashim bin Nik Mustafa

Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Nik Mohd Norsani bin Wan Nik

Profesor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Ahli Yang Diko-opt

 

Prof. Madya Dr. Mohd Pouzi bin Hamzah

Pengarah, Pusat Perancangan dan Pembangunan Akademik

 

Prof. Madya Dr. Mohd Zul Helmi bin Rozaini

Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan

 

Prof. Madya Dr. Fauziah binti Abu Hasan

Pengarah, Pusat Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko

 

Ahli Ex-Officio:

 

Puan Hajah Nor Azizah binti Kasim

Bendahari

 

Puan Wan Mariam binti Wan Abdullah

Penasihat Undang-Undang

 

Setiausaha:

 

En. Mohd Nor Shokri bin Abdul Rahman

Pendaftar