Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2015-03 2015-04 2015-05
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 11119 9878 7057
 2 E-CUBE 1240 1236 699
 3 E-LNPT 1592 1100 552
 4 PENGURUSAN FOTO 27 31 31
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 19 5 2
 6 E-KESELAMATAN 291 530 690
 7 KLINIK PANEL 619 553 287
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 9398 8449 5540
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 97 41 23
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 163 144 64
 12 PENILAI LUAR 4 5 3
 13 PROFAIL AKADEMIK 711 589 411
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 16 29 8
 15 MYTIME 12494 13633 12069
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 4 37 14
 2 CUSTCARE PPH 879 774 481
 3 CUSTCARE PTM 458 413 316
 4 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 6 16
 5 MOU DAN MOA UNIVERSITI 34 39 14
 6 I-VIEW UMT 55 33 19
 7 PANGKALAN DATA INDUSTRI 1
 8 PETI CADANGAN 4 6 5
 9 SEMAKAN PELAJAR 93 96 63
 10 SIS WEB 6 6 2
 11 E-SURVEY 2
 12 TEMPAHAN BILIK ONLINE 480 404 233
 13 PANDUAN TELEFON 9385 8967 6636
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 202 282 175
 2 E-CLAIM 10011 12567 7662
 3 E-GIGI 568 551 385
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 89 88 42
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 961 978 640
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 1
 2 ALUMNI 22 26 21
 3 AKTIVITI PELAJAR 158 119 65
 4 PENGURUSAN ASRAMA 12 61 123
 5 KAUNSELING 101 43 35
 6 KO-KURIKULUM 54 29 15
AKADEMIK
 1 DEKAN 8 5 5
 2 FAKULTI 33 30 18
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 2
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 63 26 36
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 1 1 30
 7 KONVOKESYEN
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 4
 9 PENGKALAN DATA JSM 18 27 15
 10 MESEJ PELAJAR 17 25 15
 11 PROFIL PELAJAR 57 22 8
 12 INTEGRASI PENSYARAH 18 16 4
 13 PENGAJAR SAMBILAN 18 16 4
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 13 7 8
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 26 22 2
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 648 468 292
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 8967 5006 3742
3 PENGECUALIAN KURSUS 1591 241 212
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 6203 1378 1125
5 ACADEMIC INFORMATION 1844 767 1073
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 29 33 77
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 9028 4347 2355
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 8078
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 790 3
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 333 1
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 124 40 36
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 509 307 292
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 1283 710 888
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA 10575 2205
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 285 233 146
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 1891 760 734
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 1791 803 1296
2 TUKAR KATALALUAN