Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2014-08 2014-09 2014-10
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 8322 9582 8386
 2 E-CUBE 1027 874 674
 3 E-LNPT 586 585 430
 4 PENGURUSAN FOTO 14 22 9
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 3 5 4
 6 E-KESELAMATAN 216 270 139
 7 KLINIK PANEL 764 793 519
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 6683 6020 3514
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 30 32 20
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 104 180 109
 12 PENILAI LUAR 4 10 4
 13 PROFAIL AKADEMIK 598 857 466
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 6 25 1
 15 MYTIME 12303 13727 10363
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 12 4 5
 2 CUSTCARE PTM 283 348 154
 3 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 2 3
 4 MOU DAN MOA UNIVERSITI 36 35 26
 5 I-VIEW UMT 35 55 21
 6 PANGKALAN DATA INDUSTRI 2 1
 7 PETI CADANGAN 6 1 3
 8 SEMAKAN PELAJAR 19 99 62
 9 SIS WEB 10 12 11
 10 E-SURVEY 5 2
 11 TEMPAHAN BILIK ONLINE 173 539 311
 12 PANDUAN TELEFON 6638 7385 4481
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 287 259 215
 2 E-CLAIM 8675 11103 6065
 3 E-GIGI 490 565 414
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 73 61 43
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 628 911 685
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 4
 2 ALUMNI 20 17 22
 3 AKTIVITI PELAJAR 55 116 75
 4 PENGURUSAN ASRAMA 19 23 12
 5 KAUNSELING 22 89 62
 6 KO-KURIKULUM 10 215 46
AKADEMIK
 1 DEKAN 1 20 7
 2 FAKULTI 21 27 7
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 2
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 48 66 49
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 32 83 15
 7 KONVOKESYEN 1 1
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 4 21 1
 9 PENGKALAN DATA JSM 11 20 15
 10 MESEJ PELAJAR 12 53 15
 11 PROFIL PELAJAR 9 54 33
 12 INTEGRASI PENSYARAH 3 37 44
 13 PENGAJAR SAMBILAN 3 37 44
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 39 16 9
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 86 93 41
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 556 781 343
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 17043 7292 3067
3 PENGECUALIAN KURSUS 424 9703 1764
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 3465 27980 2930
5 ACADEMIC INFORMATION 2315 9694 1445
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 11 5 3
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 42958 22267 9013
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 4694 6341
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 1058 57
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 2 280 10
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 9 39 17
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 97 216 177
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 225 892 655
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 65 943 267
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 476 3309 804
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 2343 14177 2712
2 TUKAR KATALALUAN 1