Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2014-09 2014-10 2014-11
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 9582 9896 7152
 2 E-CUBE 874 783 816
 3 E-LNPT 585 554 573
 4 PENGURUSAN FOTO 22 12 17
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 5 7 3
 6 E-KESELAMATAN 270 172 146
 7 KLINIK PANEL 793 762 562
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 6020 5171 3881
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 32 23 48
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 180 143 121
 12 PENILAI LUAR 10 4 2
 13 PROFAIL AKADEMIK 857 608 717
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 25 1 7
 15 MYTIME 13727 12737 11307
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 4 16 13
 2 CUSTCARE PTM 348 219 338
 3 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 3 4
 4 MOU DAN MOA UNIVERSITI 35 27 26
 5 I-VIEW UMT 55 28 31
 6 PANGKALAN DATA INDUSTRI 1
 7 PETI CADANGAN 1 3 6
 8 SEMAKAN PELAJAR 99 70 50
 9 SIS WEB 12 12 8
 10 E-SURVEY 2 1
 11 TEMPAHAN BILIK ONLINE 539 413 369
 12 PANDUAN TELEFON 7385 6370 6447
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 259 295 303
 2 E-CLAIM 11103 8070 7547
 3 E-GIGI 565 545 458
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 61 52 42
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 911 825 808
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 4 1
 2 ALUMNI 17 26 25
 3 AKTIVITI PELAJAR 116 109 91
 4 PENGURUSAN ASRAMA 23 15 7
 5 KAUNSELING 89 79 83
 6 KO-KURIKULUM 215 50 49
AKADEMIK
 1 DEKAN 20 9 12
 2 FAKULTI 27 7 7
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 2
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 66 58 35
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 83 18 16
 7 KONVOKESYEN 2 36
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 21 2 12
 9 PENGKALAN DATA JSM 20 16 20
 10 MESEJ PELAJAR 53 40 32
 11 PROFIL PELAJAR 54 40 39
 12 INTEGRASI PENSYARAH 37 49 17
 13 PENGAJAR SAMBILAN 37 49 17
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 16 15 10
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 93 53 22
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 781 432 359
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 7292 3739 2696
3 PENGECUALIAN KURSUS 9703 2012 644
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 27980 3328 2275
5 ACADEMIC INFORMATION 9694 1913 1806
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 5 4 7
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 22267 10065 4588
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 4694 6341
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 1058 57 2
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 280 10
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 39 22 37
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 216 261 215
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 892 854 932
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 943 328 172
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 3309 1072 470
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 14177 3315 1382
2 TUKAR KATALALUAN 1