Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2015-01 2015-02 2015-03
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 11204 10540 858
 2 E-CUBE 1230 1494 65
 3 E-LNPT 11278 6713 189
 4 PENGURUSAN FOTO 29 16
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 12 12
 6 E-KESELAMATAN 295 242 9
 7 KLINIK PANEL 744 1041 41
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 7078 6564 252
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 42 35 2
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 136 130 7
 12 PENILAI LUAR 5 2
 13 PROFAIL AKADEMIK 2850 964 73
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 30 4
 15 MYTIME 13361 12093 568
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 4 2
 2 CUSTCARE PPH 684 639 45
 3 CUSTCARE PTM 264 541 31
 4 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 1 4
 5 MOU DAN MOA UNIVERSITI 38 54 4
 6 I-VIEW UMT 24 36 2
 7 PANGKALAN DATA INDUSTRI 1
 8 PETI CADANGAN 7 9
 9 SEMAKAN PELAJAR 49 44 4
 10 SIS WEB 7 9
 11 E-SURVEY 5 1
 12 TEMPAHAN BILIK ONLINE 207 219 13
 13 PANDUAN TELEFON 6884 8919 406
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 167 165 13
 2 E-CLAIM 7156 6256 777
 3 E-GIGI 683 552 45
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 65 61 7
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 1165 978 35
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 1 4
 2 ALUMNI 21 29
 3 AKTIVITI PELAJAR 103 91 12
 4 PENGURUSAN ASRAMA 10 17
 5 KAUNSELING 25 42 11
 6 KO-KURIKULUM 28 21 2
AKADEMIK
 1 DEKAN 4 15 1
 2 FAKULTI 12 36 4
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 1
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 55 79
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 14 13
 7 KONVOKESYEN 5 3
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 4 16
 9 PENGKALAN DATA JSM 24 23 3
 10 MESEJ PELAJAR 11 35 3
 11 PROFIL PELAJAR 4 14 5
 12 INTEGRASI PENSYARAH 104 10
 13 PENGAJAR SAMBILAN 104 10
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 54 39 1
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 6 44 1
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 453 513 37
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 6306 9668 484
3 PENGECUALIAN KURSUS 605 2158 123
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 4088 14053 504
5 ACADEMIC INFORMATION 2705 5901 187
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 25 34
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 7777 41716 1179
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 1 2
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 1345 6 50
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 773 4 21
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 30 23 2
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 65 194 42
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 279 490 77
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 115 289 16
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 544 1399 149
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 366 1463 205
2 TUKAR KATALALUAN