Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2015-05 2015-06 2015-07
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 9952 10126 10071
 2 E-CUBE 1072 1296 672
 3 E-LNPT 722 1507 966
 4 PENGURUSAN FOTO 41 37 28
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4 4 5
 6 E-KESELAMATAN 934 517 165
 7 KLINIK PANEL 464 477 335
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 7807 5995 3669
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 27 38 12
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 78 101 85
 12 PENILAI LUAR 3 2 1
 13 PROFAIL AKADEMIK 588 531 556
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 12 68 56
 15 MYTIME 15688 16572 12534
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 31 21 11
 2 CUSTCARE PPH 626 526 350
 3 CUSTCARE PTM 405 359 218
 4 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 10 3
 5 MOU DAN MOA UNIVERSITI 20 35 10
 6 I-VIEW UMT 28 21 22
 7 PANGKALAN DATA INDUSTRI
 8 PETI CADANGAN 6 9 4
 9 SEMAKAN PELAJAR 78 44 24
 10 SIS WEB 5 11 6
 11 E-SURVEY 1
 12 TEMPAHAN BILIK ONLINE 342 257 52
 13 PANDUAN TELEFON 9166 9417 5726
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 229 180 122
 2 E-CLAIM 10268 9401 3953
 3 E-GIGI 534 528 296
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 48 59 34
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 914 689 443
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR
 2 ALUMNI 28 27 12
 3 AKTIVITI PELAJAR 93 61 33
 4 PENGURUSAN ASRAMA 131 22 4
 5 KAUNSELING 41 25 10
 6 KO-KURIKULUM 24 24 24
AKADEMIK
 1 DEKAN 6 8 7
 2 FAKULTI 38 31 11
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 1
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 44 12 29
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 38 56 2
 7 KONVOKESYEN 1
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 2 18 12
 9 PENGKALAN DATA JSM 24 21 13
 10 MESEJ PELAJAR 19 15 9
 11 PROFIL PELAJAR 22 7 2
 12 INTEGRASI PENSYARAH 9 33 56
 13 PENGAJAR SAMBILAN 9 33 56
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 12 31 40
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 3 19 6
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 421 368 358
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 6105 11279 16596
3 PENGECUALIAN KURSUS 288 403 723
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 1623 3226 4286
5 ACADEMIC INFORMATION 1483 2093 3451
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 96 56 9
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 3240 7088 996
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 24 6
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 774 22971 36
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 578 14227 17
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 43 10 2
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 373 196 70
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 1029 65 52
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA 2205 1
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 174 182 85
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 885 1148 358
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 1701 1266 569
2 TUKAR KATALALUAN