Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2015-08 2015-09 2015-10
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 1549
 2 E-CUBE 214
 3 E-LNPT 199
 4 PENGURUSAN FOTO 9
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 5
 6 E-KESELAMATAN 62
 7 KLINIK PANEL 79
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 1294
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 3
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 24
 12 PENILAI LUAR
 13 PROFAIL AKADEMIK 106
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 21
 15 MYTIME 2978
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 12
 2 CUSTCARE PPH 106
 3 CUSTCARE PTM 84
 4 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 4
 5 MOU DAN MOA UNIVERSITI 5
 6 I-VIEW UMT
 7 PANGKALAN DATA INDUSTRI
 8 PETI CADANGAN
 9 SEMAKAN PELAJAR 3
 10 SIS WEB
 11 E-SURVEY 1
 12 TEMPAHAN BILIK ONLINE 29
 13 PANDUAN TELEFON 1921
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 21
 2 E-CLAIM 1576
 3 E-GIGI 117
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 11
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 171
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 3
 2 ALUMNI 3
 3 AKTIVITI PELAJAR 13
 4 PENGURUSAN ASRAMA 12
 5 KAUNSELING 12
 6 KO-KURIKULUM 6
AKADEMIK
 1 DEKAN
 2 FAKULTI 3
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 5
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN
 7 KONVOKESYEN 2
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 2
 9 PENGKALAN DATA JSM 1
 10 MESEJ PELAJAR
 11 PROFIL PELAJAR 3
 12 INTEGRASI PENSYARAH 1
 13 PENGAJAR SAMBILAN 1
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 3
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 101
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 2602
3 PENGECUALIAN KURSUS 80
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 591
5 ACADEMIC INFORMATION 360
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 2
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 14
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 1
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 31
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 72
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 18
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 111
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 190
2 TUKAR KATALALUAN