Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2014-11 2014-12 2015-01
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 8490 15780 11161
 2 E-CUBE 974 1212 1204
 3 E-LNPT 648 701 11234
 4 PENGURUSAN FOTO 18 9 29
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 3 10 12
 6 E-KESELAMATAN 165 169 295
 7 KLINIK PANEL 615 860 736
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 4290 4061 7044
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 57 24 42
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 140 128 135
 12 PENILAI LUAR 3 5 5
 13 PROFAIL AKADEMIK 819 728 2844
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 7 25 30
 15 MYTIME 13539 15566 13182
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 14 8 4
 2 CUSTCARE PPH 10 684
 3 CUSTCARE PTM 379 355 264
 4 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 4 1
 5 MOU DAN MOA UNIVERSITI 33 41 38
 6 I-VIEW UMT 46 28 24
 7 PANGKALAN DATA INDUSTRI
 8 PETI CADANGAN 7 4 7
 9 SEMAKAN PELAJAR 64 49 49
 10 SIS WEB 8 6 7
 11 E-SURVEY 1
 12 TEMPAHAN BILIK ONLINE 406 290 207
 13 PANDUAN TELEFON 7191 6890 6862
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 336 274 166
 2 E-CLAIM 8614 7758 7106
 3 E-GIGI 532 764 678
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 55 63 64
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 935 1685 1165
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 1 1
 2 ALUMNI 33 17 19
 3 AKTIVITI PELAJAR 99 134 102
 4 PENGURUSAN ASRAMA 11 7 10
 5 KAUNSELING 92 37 25
 6 KO-KURIKULUM 61 61 28
AKADEMIK
 1 DEKAN 12 10 4
 2 FAKULTI 7 10 12
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 1
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 47 47 55
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 16 1 12
 7 KONVOKESYEN 47 3 5
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 12 5 4
 9 PENGKALAN DATA JSM 21 14 24
 10 MESEJ PELAJAR 33 60 11
 11 PROFIL PELAJAR 42 56 4
 12 INTEGRASI PENSYARAH 18 17 104
 13 PENGAJAR SAMBILAN 18 17 104
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 10 29 54
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 24 14 6
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 416 399 453
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 3051 8611 6104
3 PENGECUALIAN KURSUS 831 1451 580
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 2833 9386 3856
5 ACADEMIC INFORMATION 2177 2835 2588
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 7 40 25
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 5164 4705 7070
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 88 1
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 2 25139 1345
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 16192 773
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 37 27 29
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 242 173 63
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 1012 604 271
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 202 202 114
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 554 1416 498
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 1494 935 353
2 TUKAR KATALALUAN