Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2014-07 2014-08 2014-09
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 780 8322 4131
 2 E-CUBE 49 1027 422
 3 E-LNPT 56 586 330
 4 PENGURUSAN FOTO 14 4
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 1 3 2
 6 E-KESELAMATAN 16 216 108
 7 KLINIK PANEL 17 764 434
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 231 6683 3400
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 30 22
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 7 104 70
 12 PENILAI LUAR 4 4
 13 PROFAIL AKADEMIK 42 598 280
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 3 6 7
 15 MYTIME 846 12303 7655
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 12 1
 2 CUSTCARE PTM 7 283 171
 3 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 2 2
 4 MOU DAN MOA UNIVERSITI 3 36 21
 5 I-VIEW UMT 2 35 22
 6 PANGKALAN DATA INDUSTRI 2
 7 PETI CADANGAN 6 1
 8 SEMAKAN PELAJAR 3 19 23
 9 SIS WEB 10 6
 10 E-SURVEY 5 1
 11 TEMPAHAN BILIK ONLINE 6 173 227
 12 PANDUAN TELEFON 181 6638 3606
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 15 287 87
 2 E-CLAIM 163 8675 6246
 3 E-GIGI 12 490 272
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 73 27
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 24 628 461
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 3
 2 ALUMNI 2 20 6
 3 AKTIVITI PELAJAR 55 42
 4 PENGURUSAN ASRAMA 19 8
 5 KAUNSELING 3 22 48
 6 KO-KURIKULUM 2 10 44
AKADEMIK
 1 DEKAN 1 12
 2 FAKULTI 1 21 9
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 2
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 8 48 20
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 32 34
 7 KONVOKESYEN 1
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 4 13
 9 PENGKALAN DATA JSM 11 6
 10 MESEJ PELAJAR 12 38
 11 PROFIL PELAJAR 9 18
 12 INTEGRASI PENSYARAH 3 8
 13 PENGAJAR SAMBILAN 3 8
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 3 39 6
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 86 65
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 27 556 316
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 2178 17043 5331
3 PENGECUALIAN KURSUS 15 424 3818
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 237 3465 22777
5 ACADEMIC INFORMATION 174 2315 7949
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 3 11 2
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 4251 42958 14345
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 49
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 2 3
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 6 9 11
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 6 97 65
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 6 225 295
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 3 65 683
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 30 476 1894
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 46 2343 8420