Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2014-06 2014-07 2014-08
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 780 8269
 2 E-CUBE 49 1021
 3 E-LNPT 56 581
 4 PENGURUSAN FOTO 14
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 1 3
 6 E-KESELAMATAN 16 216
 7 KLINIK PANEL 17 752
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 231 6637
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 30
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 7 101
 12 PENILAI LUAR 4
 13 PROFAIL AKADEMIK 42 595
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 3 6
 15 MYTIME 846 12055
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 12
 2 CUSTCARE PTM 7 281
 3 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 2
 4 MOU DAN MOA UNIVERSITI 3 36
 5 I-VIEW UMT 2 35
 6 PANGKALAN DATA INDUSTRI 2
 7 PETI CADANGAN 6
 8 SEMAKAN PELAJAR 3 19
 9 SIS WEB 10
 10 E-SURVEY 5
 11 TEMPAHAN BILIK ONLINE 6 173
 12 PANDUAN TELEFON 181 6627
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 15 287
 2 E-CLAIM 163 8544
 3 E-GIGI 12 486
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 73
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 24 626
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR
 2 ALUMNI 2 20
 3 AKTIVITI PELAJAR 54
 4 PENGURUSAN ASRAMA 19
 5 KAUNSELING 3 22
 6 KO-KURIKULUM 2 10
AKADEMIK
 1 DEKAN 1
 2 FAKULTI 1 21
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 8 48
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 32
 7 KONVOKESYEN 1
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 4
 9 PENGKALAN DATA JSM 11
 10 MESEJ PELAJAR 12
 11 PROFIL PELAJAR 9
 12 INTEGRASI PENSYARAH 3
 13 PENGAJAR SAMBILAN 3
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 3 39
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 86
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 27 556
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 2178 16846
3 PENGECUALIAN KURSUS 15 406
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 237 3261
5 ACADEMIC INFORMATION 174 2178
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 3 11
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 4251 42543
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 2
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 6 9
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 6 96
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 6 212
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 3 61
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 30 460
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 46 2207