Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2015-07 2015-08 2015-09
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 11183 1549
 2 E-CUBE 756 214
 3 E-LNPT 1362 199
 4 PENGURUSAN FOTO 33 9
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 6 5
 6 E-KESELAMATAN 201 62
 7 KLINIK PANEL 396 79
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 4730 1294
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 15 3
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 94 24
 12 PENILAI LUAR 3
 13 PROFAIL AKADEMIK 707 106
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 71 21
 15 MYTIME 14235 2978
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 11 12
 2 CUSTCARE PPH 456 106
 3 CUSTCARE PTM 269 84
 4 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 3 4
 5 MOU DAN MOA UNIVERSITI 10 5
 6 I-VIEW UMT 24
 7 PANGKALAN DATA INDUSTRI
 8 PETI CADANGAN 5
 9 SEMAKAN PELAJAR 28 3
 10 SIS WEB 8
 11 E-SURVEY 1 1
 12 TEMPAHAN BILIK ONLINE 60 29
 13 PANDUAN TELEFON 6825 1921
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 139 21
 2 E-CLAIM 4534 1576
 3 E-GIGI 335 117
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 40 11
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 557 171
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 3
 2 ALUMNI 13 3
 3 AKTIVITI PELAJAR 42 13
 4 PENGURUSAN ASRAMA 5 12
 5 KAUNSELING 15 12
 6 KO-KURIKULUM 33 6
AKADEMIK
 1 DEKAN 8
 2 FAKULTI 12 3
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 1
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 30 5
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 2
 7 KONVOKESYEN 1 2
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 16 2
 9 PENGKALAN DATA JSM 13 1
 10 MESEJ PELAJAR 9
 11 PROFIL PELAJAR 2 3
 12 INTEGRASI PENSYARAH 56 1
 13 PENGAJAR SAMBILAN 56 1
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 52 3
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 6
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 458 101
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 18561 2602
3 PENGECUALIAN KURSUS 772 80
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 4782 591
5 ACADEMIC INFORMATION 3722 360
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 9 2
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 1011 14
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 6
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 36
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 17
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 3 1
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 90 31
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 79 72
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA 1
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 103 18
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 428 111
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 653 190
2 TUKAR KATALALUAN