Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2014-08 2014-09 2014-10
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 8322 9582 7684
 2 E-CUBE 1027 874 593
 3 E-LNPT 586 585 411
 4 PENGURUSAN FOTO 14 22 9
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 3 5 4
 6 E-KESELAMATAN 216 270 117
 7 KLINIK PANEL 764 793 485
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 6683 6020 3081
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 30 32 19
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 104 180 99
 12 PENILAI LUAR 4 10 4
 13 PROFAIL AKADEMIK 598 857 444
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 6 25 1
 15 MYTIME 12303 13727 9624
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 12 4 5
 2 CUSTCARE PTM 283 348 149
 3 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 2 3
 4 MOU DAN MOA UNIVERSITI 36 35 26
 5 I-VIEW UMT 35 55 19
 6 PANGKALAN DATA INDUSTRI 2 1
 7 PETI CADANGAN 6 1 3
 8 SEMAKAN PELAJAR 19 99 60
 9 SIS WEB 10 12 10
 10 E-SURVEY 5 2
 11 TEMPAHAN BILIK ONLINE 173 539 306
 12 PANDUAN TELEFON 6638 7385 4317
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 287 259 205
 2 E-CLAIM 8675 11103 5564
 3 E-GIGI 490 565 395
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 73 61 42
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 628 911 650
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 4
 2 ALUMNI 20 17 19
 3 AKTIVITI PELAJAR 55 116 72
 4 PENGURUSAN ASRAMA 19 23 12
 5 KAUNSELING 22 89 62
 6 KO-KURIKULUM 10 215 45
AKADEMIK
 1 DEKAN 1 20 7
 2 FAKULTI 21 27 7
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 2
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 48 66 48
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 32 83 14
 7 KONVOKESYEN 1 1
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 4 21 1
 9 PENGKALAN DATA JSM 11 20 15
 10 MESEJ PELAJAR 12 53 15
 11 PROFIL PELAJAR 9 54 24
 12 INTEGRASI PENSYARAH 3 37 43
 13 PENGAJAR SAMBILAN 3 37 43
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 39 16 9
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 86 93 39
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 556 781 337
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 17043 7292 2872
3 PENGECUALIAN KURSUS 424 9703 1719
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 3465 27980 2790
5 ACADEMIC INFORMATION 2315 9694 1279
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 11 5 3
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 42958 22267 8677
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 4694 6341
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 1058 57
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 2 280 10
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 9 39 17
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 97 216 151
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 225 892 589
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 65 943 247
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 476 3309 713
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 2343 14177 2456
2 TUKAR KATALALUAN 1