Statistik Penggunaan Aplikasi Online



Bil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2015-05 2015-06 2015-07
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 9952 10126 1589
 2 E-CUBE 1072 1296 135
 3 E-LNPT 722 1507 129
 4 PENGURUSAN FOTO 41 37 3
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4 4
 6 E-KESELAMATAN 934 517 48
 7 KLINIK PANEL 464 477 45
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 7807 5995 871
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 27 38 3
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 78 101 7
 12 PENILAI LUAR 3 2
 13 PROFAIL AKADEMIK 588 531 102
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 12 68 9
 15 MYTIME 15688 16572 2425
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 31 21 3
 2 CUSTCARE PPH 626 526 43
 3 CUSTCARE PTM 405 359 37
 4 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 10 1
 5 MOU DAN MOA UNIVERSITI 20 35
 6 I-VIEW UMT 28 21 6
 7 PANGKALAN DATA INDUSTRI
 8 PETI CADANGAN 6 9 1
 9 SEMAKAN PELAJAR 78 44 6
 10 SIS WEB 5 11 1
 11 E-SURVEY 1
 12 TEMPAHAN BILIK ONLINE 342 257 18
 13 PANDUAN TELEFON 9166 9417 1220
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 229 180 23
 2 E-CLAIM 10268 9401 1233
 3 E-GIGI 534 528 41
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 48 59 7
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 914 689 57
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR
 2 ALUMNI 28 27 3
 3 AKTIVITI PELAJAR 93 61 3
 4 PENGURUSAN ASRAMA 131 22
 5 KAUNSELING 41 25 3
 6 KO-KURIKULUM 24 24 1
AKADEMIK
 1 DEKAN 6 8 4
 2 FAKULTI 38 31 3
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 1
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 44 12 7
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 38 56 2
 7 KONVOKESYEN
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 2 18 9
 9 PENGKALAN DATA JSM 24 21 4
 10 MESEJ PELAJAR 19 15 1
 11 PROFIL PELAJAR 22 7 1
 12 INTEGRASI PENSYARAH 9 33 6
 13 PENGAJAR SAMBILAN 9 33 6
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 12 31
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 3 19
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 421 368 44
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 6105 11279 2525
3 PENGECUALIAN KURSUS 288 403 56
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 1623 3226 437
5 ACADEMIC INFORMATION 1483 2093 543
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 96 56 3
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 3240 7088 869
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 24 6
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 774 22971 36
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 578 14227 17
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 43 10
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 373 196 11
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 1029 65 2
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA 2205
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 174 182 14
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 885 1148 86
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 1701 1266 119
2 TUKAR KATALALUAN