Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2014-09 2014-10 2014-11
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 9582 9883
 2 E-CUBE 874 779
 3 E-LNPT 585 550
 4 PENGURUSAN FOTO 22 12
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 5 7
 6 E-KESELAMATAN 270 172
 7 KLINIK PANEL 793 752
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 6020 5160
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 32 23
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 180 143
 12 PENILAI LUAR 10 4
 13 PROFAIL AKADEMIK 857 601
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 25 1
 15 MYTIME 13727 12639
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 4 16
 2 CUSTCARE PTM 348 217
 3 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 3
 4 MOU DAN MOA UNIVERSITI 35 27
 5 I-VIEW UMT 55 28
 6 PANGKALAN DATA INDUSTRI 1
 7 PETI CADANGAN 1 3
 8 SEMAKAN PELAJAR 99 67
 9 SIS WEB 12 12
 10 E-SURVEY 2
 11 TEMPAHAN BILIK ONLINE 539 405
 12 PANDUAN TELEFON 7385 6358
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 259 294
 2 E-CLAIM 11103 8037
 3 E-GIGI 565 540
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 61 52
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 911 825
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 4 1
 2 ALUMNI 17 26
 3 AKTIVITI PELAJAR 116 107
 4 PENGURUSAN ASRAMA 23 15
 5 KAUNSELING 89 79
 6 KO-KURIKULUM 215 50
AKADEMIK
 1 DEKAN 20 9
 2 FAKULTI 27 7
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 2
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 66 58
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 83 18
 7 KONVOKESYEN 2
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 21 2
 9 PENGKALAN DATA JSM 20 16
 10 MESEJ PELAJAR 53 40
 11 PROFIL PELAJAR 54 40
 12 INTEGRASI PENSYARAH 37 48
 13 PENGAJAR SAMBILAN 37 48
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 16 15
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 93 53
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 781 430
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 7292 3696
3 PENGECUALIAN KURSUS 9703 2001
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 27980 3302
5 ACADEMIC INFORMATION 9694 1880
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 5 4
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 22267 10001
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 4694 6341
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 1058 57
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 280 10
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 39 22
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 216 249
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 892 839
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 943 327
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 3309 1064
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 14177 3280
2 TUKAR KATALALUAN 1