Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2018-04 2018-05 2018-06
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI
 2 E-CUBE
 3 E-LNPT
 4 PENGURUSAN FOTO
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI
 6 E-KESELAMATAN
 7 KLINIK PANEL
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU
 11 PEPERIKSAAN JABATAN
 12 PENILAI LUAR
 13 PROFAIL AKADEMIK
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN
 15 MYTIME
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT
 2 CUSTCARE PPH
 3 CUSTCARE PTM
 4 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL
 5 MOU DAN MOA UNIVERSITI
 6 I-VIEW UMT
 7 PANGKALAN DATA INDUSTRI
 8 PETI CADANGAN
 9 SEMAKAN PELAJAR
 10 SIS WEB
 11 E-SURVEY
 12 TEMPAHAN BILIK ONLINE
 13 PANDUAN TELEFON
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE
 2 E-CLAIM
 3 E-GIGI
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA)
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR
 2 ALUMNI
 3 AKTIVITI PELAJAR
 4 PENGURUSAN ASRAMA
 5 KAUNSELING
 6 KO-KURIKULUM
AKADEMIK
 1 DEKAN
 2 FAKULTI
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN
 7 KONVOKESYEN
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA
 9 PENGKALAN DATA JSM
 10 MESEJ PELAJAR
 11 PROFIL PELAJAR
 12 INTEGRASI PENSYARAH
 13 PENGAJAR SAMBILAN
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE)
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG
 16 PENGAJIAN SISWAZAH
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI
3 PENGECUALIAN KURSUS
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS
5 ACADEMIC INFORMATION
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN
2 TUKAR KATALALUAN