Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2014-09 2014-10 2014-11
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 9582 9896 6464
 2 E-CUBE 874 783 670
 3 E-LNPT 585 554 519
 4 PENGURUSAN FOTO 22 12 9
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 5 7 3
 6 E-KESELAMATAN 270 172 115
 7 KLINIK PANEL 793 762 521
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 6020 5171 3567
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 32 23 48
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 180 143 109
 12 PENILAI LUAR 10 4 2
 13 PROFAIL AKADEMIK 857 608 631
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 25 1 6
 15 MYTIME 13727 12737 10132
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 4 16 13
 2 CUSTCARE PTM 348 219 302
 3 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 3 4
 4 MOU DAN MOA UNIVERSITI 35 27 23
 5 I-VIEW UMT 55 28 30
 6 PANGKALAN DATA INDUSTRI 1
 7 PETI CADANGAN 1 3 6
 8 SEMAKAN PELAJAR 99 70 44
 9 SIS WEB 12 12 6
 10 E-SURVEY 2 1
 11 TEMPAHAN BILIK ONLINE 539 413 337
 12 PANDUAN TELEFON 7385 6370 5862
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 259 295 278
 2 E-CLAIM 11103 8070 6647
 3 E-GIGI 565 545 405
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 61 52 38
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 911 825 695
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 4 1
 2 ALUMNI 17 26 22
 3 AKTIVITI PELAJAR 116 109 76
 4 PENGURUSAN ASRAMA 23 15 6
 5 KAUNSELING 89 79 81
 6 KO-KURIKULUM 215 50 45
AKADEMIK
 1 DEKAN 20 9 12
 2 FAKULTI 27 7 5
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 2
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 66 58 26
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 83 18 16
 7 KONVOKESYEN 2 31
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 21 2 12
 9 PENGKALAN DATA JSM 20 16 18
 10 MESEJ PELAJAR 53 40 29
 11 PROFIL PELAJAR 54 40 35
 12 INTEGRASI PENSYARAH 37 49 15
 13 PENGAJAR SAMBILAN 37 49 15
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 16 15 10
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 93 53 22
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 781 432 322
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 7292 3739 2477
3 PENGECUALIAN KURSUS 9703 2012 570
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 27980 3328 1913
5 ACADEMIC INFORMATION 9694 1913 1669
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 5 4 7
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 22267 10065 4205
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 4694 6341
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 1058 57 2
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 280 10
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 39 22 35
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 216 261 184
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 892 854 866
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 943 328 162
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 3309 1072 429
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 14177 3315 1309
2 TUKAR KATALALUAN 1