Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2015-01 2015-03 2015-03
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 11204 10257 10257
 2 E-CUBE 1230 1167 1167
 3 E-LNPT 11278 1510 1510
 4 PENGURUSAN FOTO 29 26 26
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 12 16 16
 6 E-KESELAMATAN 295 282 282
 7 KLINIK PANEL 744 575 575
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 7078 8935 8935
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 42 91 91
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 136 150 150
 12 PENILAI LUAR 5 3 3
 13 PROFAIL AKADEMIK 2850 685 685
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 30 14 14
 15 MYTIME 13361 11618 11618
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 4 4 4
 2 CUSTCARE PPH 684 818 818
 3 CUSTCARE PTM 264 428 428
 4 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 1 6 6
 5 MOU DAN MOA UNIVERSITI 38 31 31
 6 I-VIEW UMT 24 47 47
 7 PANGKALAN DATA INDUSTRI 1 1
 8 PETI CADANGAN 7 4 4
 9 SEMAKAN PELAJAR 49 90 90
 10 SIS WEB 7 5 5
 11 E-SURVEY 2 2
 12 TEMPAHAN BILIK ONLINE 207 439 439
 13 PANDUAN TELEFON 6884 8610 8610
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 167 189 189
 2 E-CLAIM 7156 9291 9291
 3 E-GIGI 683 523 523
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 65 83 83
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 1165 854 854
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 1 1 1
 2 ALUMNI 21 20 20
 3 AKTIVITI PELAJAR 103 142 142
 4 PENGURUSAN ASRAMA 10 12 12
 5 KAUNSELING 25 90 90
 6 KO-KURIKULUM 28 50 50
AKADEMIK
 1 DEKAN 4 8 8
 2 FAKULTI 12 32 32
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 55 44 44
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 14 1 1
 7 KONVOKESYEN 5
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 4
 9 PENGKALAN DATA JSM 24 17 17
 10 MESEJ PELAJAR 11 15 15
 11 PROFIL PELAJAR 4 55 55
 12 INTEGRASI PENSYARAH 104 18 18
 13 PENGAJAR SAMBILAN 104 18 18
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 54 12 12
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 6 25 25
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 453 605 605
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 6306 8462 8462
3 PENGECUALIAN KURSUS 605 1574 1574
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 4088 6050 6050
5 ACADEMIC INFORMATION 2705 1795 1795
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 25 28 28
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 7777 9009 9009
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 1 8078 8078
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 1345 789 789
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 773 333 333
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 30 119 119
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 65 477 477
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 279 1216 1216
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 115 270 270
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 544 1836 1836
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 366 1758 1758
2 TUKAR KATALALUAN