Statistik Penggunaan Aplikasi OnlineBil Nama Aplikasi Bulanan/Tahun
2014-10 2014-11 2014-12
PORTAL STAF
STAF
 1 E-CUTI 9896 8490 10576
 2 E-CUBE 783 974 904
 3 E-LNPT 554 648 409
 4 PENGURUSAN FOTO 12 18 6
 5 DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 7 3 4
 6 E-KESELAMATAN 172 165 120
 7 KLINIK PANEL 762 615 571
 8 LATIHAN DAN KOMPETENSI 5171 4290 3069
 9 LANGUAGE FESTIVAL
 10 LPU 23 57 15
 11 PEPERIKSAAN JABATAN 143 140 82
 12 PENILAI LUAR 4 3 4
 13 PROFAIL AKADEMIK 608 819 507
 14 LANTIKAN PEGAWAI PENTADBIRAN 1 7 21
 15 MYTIME 12737 13539 10682
 16 REKOD PERKHIDMATAN
SOKONGAN
 1 E-DEFECT 16 14 8
 2 CUSTCARE PTM 219 379 261
 3 PENGURUSAN PERMOHONAN EMAIL 4
 4 MOU DAN MOA UNIVERSITI 27 33 34
 5 I-VIEW UMT 28 46 16
 6 PANGKALAN DATA INDUSTRI
 7 PETI CADANGAN 3 7 4
 8 SEMAKAN PELAJAR 70 64 31
 9 SIS WEB 12 8 4
 10 E-SURVEY 1
 11 TEMPAHAN BILIK ONLINE 413 406 201
 12 PANDUAN TELEFON 6370 7191 4826
KEWANGAN
 1 CEK ONLINE 295 336 200
 2 E-CLAIM 8070 8614 5467
 3 E-GIGI 545 532 520
 4 KEWANGAN PENYELIDIKAN 52 55 40
 5 SISTEM PENGURUSAN ASET(SPA) 825 935 1096
HEPA
 1 PENEMPATAN LUAR 1
 2 ALUMNI 26 33 13
 3 AKTIVITI PELAJAR 109 99 86
 4 PENGURUSAN ASRAMA 15 11 6
 5 KAUNSELING 79 92 30
 6 KO-KURIKULUM 50 61 50
AKADEMIK
 1 DEKAN 9 12 7
 2 FAKULTI 7 7 1
 3 KEMASKINI FOTO PELAJAR 1
 4 DOKUMEN MS ISO 9001-2008 58 47 30
 5 KETUA JABATAN
 6 KEMASUKAN 18 16
 7 KONVOKESYEN 2 47 3
 8 KAWALAN MENU PENGGUNA 2 12 2
 9 PENGKALAN DATA JSM 16 21 10
 10 MESEJ PELAJAR 40 33 20
 11 PROFIL PELAJAR 40 42 50
 12 INTEGRASI PENSYARAH 49 18 5
 13 PENGAJAR SAMBILAN 49 18 5
 14 PENSYARAH(POSTGRADUATE) 15 10 20
 15 PENGURUSAN PELAJAR BERHUTANG 53 24 12
 16 PENGAJIAN SISWAZAH 432 416 246
PORTAL PELAJAR
AKADEMIK
1 PERMOHONAN BERGRADUAT
2 E-LATIHAN INDUSTRI 3739 3051 5795
3 PENGECUALIAN KURSUS 2012 831 1201
4 MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS 3328 2833 8061
5 ACADEMIC INFORMATION 1913 2177 2146
6 SISTEM PENGKALAN DATA PITA JSM 4 7 34
7 PRA-PENDAFTARAN KURSUS
8 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMASA 10065 5164 3608
9 SEMAKAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS 6341 87
10 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BM 57 2 11841
11 SLIP PEPERIKSAAN VERSI BI 10 7655
HEPA
1 AKTIVITI PELAJAR-MPP 22 37 10
2 AKTIVITI PELAJAR-PENGARAH DAN SETIAUSAHA 261 242 134
3 AKTIVITI PELAJAR-PRESIDEN DAN SETIAUSAHA 854 1012 436
4 PERMOHONAN PENEMPATAN ASRAMA
5 PENDAFTARAN KOKURIKULUM SEM 1
6 KAUNSELING 328 202 153
7 TABUNG KEBAJIKAN DAN ZAKAT 1072 554 1215
KEWANGAN
SOKONGAN
1 KESELAMATAN 3315 1494 735
2 TUKAR KATALALUAN