Institut Penyelidikan Kenyir

Universiti Malaysia Terengganu berusaha untuk melengkapkan keupayaan penyelidikan bersifat multi-disiplin dan berorientasi inovasi sosial. Sehubungan itu, Institut Penyelidikan Kenyir telah ditubuhkan pada penghujung tahun 2013 yang diketuai oleh Profesor Emeritus Dr. Faizah Mohd Shaharoum, ianya adalah aspirasi Universiti Malaysia Terengganu bagi menterjemahkan iltizam kerajaan negeri untuk menjadikan Kenyir “destinasi pelancongan alam” terunggul di rantau ini iaitu sebagai wilayah pembangunan luar bandar contoh daripada perspektif kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.


Institut Penyelidikan Kenyir

Universiti Malaysia Terengganu berusaha untuk melengkapkan keupayaan penyelidikan bersifat multi-disiplin dan berorientasi inovasi sosial. Sehubungan itu, Institut Penyelidikan Kenyir telah ditubuhkan pada penghujung tahun 2013 yang diketuai oleh Profesor Emeritus Dr. Faizah Mohd Shaharoum, ianya adalah aspirasi Universiti Malaysia Terengganu bagi menterjemahkan iltizam kerajaan negeri untuk menjadikan Kenyir “destinasi pelancongan alam” terunggul di rantau ini iaitu sebagai wilayah pembangunan luar bandar contoh daripada perspektif kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.