mobile_web
Portal ini menyokong akses melalui aplikasi mobile
Bahasa Melayu | English | 中國語言 | red background violet background grey background | A++ A-- Reset
Selamat Datang ke Portal Rasmi Universiti Malaysia Terengganu
Berita Terkini @Facebook
Hebahan Semasa
 • Second International Postgraduate Conference On Biotechnology 2014 : Global Square Building, Soka University, Japan
  26/08/2014 - 28/08/2014
 • Kolokium Siswazah Informatik & Matematik 2014 (KOSIM 2014)
  14/09/2014 - 15/09/2014
 • The 10th IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics and its Applications 2014 (ICMSA 2014)
  14/10/2014 - 16/10/2014
Program Akademik

UMT menawarkan program Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah.


Fasiliti

Fasiliti yang terdapat di Universiti Malaysia TerengganuInfo Fasiliti

Perjawatan

Kekosongan jawatan di Universiti Malaysia Terengganu


Perjawatan

Hubungi

Untuk keterangan lanjut tentang Universiti Malaysia Terengganu boleh berhubung dengan kami


Hubungi Kami

Galeri
Aplikasi Atas Talian
Warga UMT
Bukan Warga
e-Pembayaran

My Network of Management Operation atau singkatannya MyNemo diperkenal sebagai portal aplikasi melibatkan lebih 80 operasi pengurusan yang menggunakan konsep Single-Sign-On (SSO) di mana pengguna hanya perlu log masuk dan mencapai rangkaian aplikasi mengikut peranan dan fungsi yang telah ditentukan.

Log Masuk


Statistik Sistem Aplikasi Atas Talian
 • e-Cuti e-Cuti Rekod Perkhidmatan Latihan & Komepetensi e-Profail Akademik Penilai Luar Klinik Panel Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti e-Cube e-Keselamatan LPU Lantikan Pegawai Pentadbiran MyTime Language Festival Pengurusan Foto Peperiksaan Jabatan Tuntutan Lebih Masa e-Claim e-Gigi Cek Online
 • Kewangan Penyelidikan e-Pembekal e-Penyata Kewangan Pelajar Modul Pensyarah Modul Ketua Jabatan Jadual Waktu Pengawas Pengajian Siswazah Modul Kemasukan Kemaskini Foto Pelajar Konvokesyen Modul Profil Pelajar Kawalan Menu Pengguna Pensyarah (Post Graduate) Modul Dekan e-Latihan Industri Mesej Pelajar Modul Pengurusan Pelajar Berhutang Modul Fakulti Modul pengkalan Data JSM Dokumen MS ISO 9001-2008 Sistem Temuduga Pengajar Sambilan Semakan Pelajar
 • Custcare PTM Custcare PPH e-Defect e-Survey MOU & MOA Universiti Panduan Telefon e-SPP Sistem Tempahan Bilik Online e-Peti Cadangan Pangkalan Data Industri Pengurusan Permohonan E-mel iView Alumni Aktiviti Pelajar Penempatan Luar Pengurusan Asrama Modul Ko-Kurikulum KaunselingAplikasi Atas Talian berikut adalah bertujuan memberi kemudahan kepada bukan warga dan tetamu untuk menjalankan urusan yang telah disediakan.

Aplikasi Pembayaran Atas Talian adalah perkhidmatan pembayaran perbankan yang menggunakan kaedah Debit Akaun dan Kad Kredit bagi urusan pembayaran yuran pengajian, yuran konferensi dan acara rasmi UMT serta urusan-urusan kewangan universiti yang lain. Pengguna hanya perlu memilih akaun Universiti Malaysia Terengganu (UMT) di dalam sistem perbankan atas talian di CIMB Clicks.cimb


meps

visa

Jelajah Kampus

Jelajah UMT