mobile_web
Portal ini menyokong akses melalui aplikasi mobile
Bahasa Melayu | English | 中國語言 | red background violet background grey background | A++ A-- Reset
Selamat Datang ke Portal Rasmi Universiti Malaysia Terengganu
Program Prasiswazah


Bil

Kod Program

Program Pengajian

1

GC10

Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)

2

GC28

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim

3

GS02

Sarjana Muda Sains (Sains Biologi)

4

GS03

Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti)

5

GS28

Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)

6

GS44

Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran)

7

GS08

Sarjana Muda Sains (Matematik Komputasi)

8

GS43

Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan)

9

GY06

Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar)

10

GS15

Sarjana Muda Sains Gunaan (Fizik Elektronik dan Instrumentasi)

11

GE02

Sarjana Muda Perakaunan

12

GE00

Sarjana Muda Ekonomi (Sumber Alam)

13

GP22

Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)

14

GP08

Sarjana Muda Pengurusan (Pelancongan)

15

GG09

Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan)

16

GS04

Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan)

17

GG31

Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Teknologi Lepas Tuai)

18

GG15

Sarjana Muda Sains (Sains Samudera)

19

GS40

Sarjana Muda Sains (Biologi Marin)

20

GP18

Sarjana Muda Pengurusan (Maritim)

21

GG37

Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim)

22

GS68

Sarjana Muda Sains (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim)

23

GP04

Sarjana Muda Kaunseling

24

GP31

Sarjana Muda Pengurusan (Polisi dan Sekitaran Sosial)

25

GG10

Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan)

26

GG27

Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Akuakultur)

27

G2051

Diploma Perikanan

 

KETERANGAN LANJUT

Untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai Universiti Malaysia Terengganu, sila hubungi :

Jabatan Pengurusan Akademik
Bangunan Pusat Pengajian Siswazah
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman
Tel   : 09-668 4532/4219
Faks : 09 – 668 4143