mobile_web
Portal ini menyokong akses melalui aplikasi mobile
Bahasa Melayu | English | 中國語言 | red background violet background grey background | A++ A-- Reset
Selamat Datang ke Portal Rasmi Universiti Malaysia Terengganu
GP31 - Sarjana Muda Pengurusan (Polisi dan Sekitaran Sosial)


Pengenalan

 

Program pengajian ini merupakan satu bidang disiplin ilmu berkaitan dengan penggubalan dan pengimplementasian polisi awam dalam konteks yang berkaitan dengan sekitaran dan masyarakat. Program ini direka bentuk untuk memperkenalkan para pelajar kepada pelbagai teori, prinsip, teknik, kaedah penilaian dan pemantauan dengan disertai oleh contoh-contoh pembuatan keputusan. Ianya mampu menjana para profesien seperti pentadbir dan pengurus yang berpandangan jauh dan teliti dalam penggubalan dan pelaksanaan sesuatu polisi.

 

Kelayakan

 

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

 
 
 
 
 

 

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

 

    dan


Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

 

       atau

 

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

 

dan

 

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran  lain;   

                           

atau

 

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

 

 

 

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

 

 

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010  atau sebelumnya:-

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (2.67) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:-

 

 • Ekonomi
 • Geografi
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan / Pengurusan Perniagaan

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00)   pada peringkat STPM / Matrikulasi dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics

 

atau

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata  pelajaran berikut:

 

 • Mathematics

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Bahasa Inggeris

 

 
 

 

 

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

 
 
 
 
 

 

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

 

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana SATU (1) mata pelajaran berikut:-

 

 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics

 

atau

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Bahasa Inggeris
 
 

 

 

Kelayakan Minimum STPM

 
 
 
 
 

 

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

 

dan


Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya:

 

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

 

dan

 

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

 

 

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

 

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM dalam mana-mana SATU (1) mata pelajaran berikut:

 

 • Ekonomi
 • Geografi
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan.

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics S

 

atau

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Bahasa Inggeris

 

 
 

 

 

Tempoh Pengajian Yuran dan Jumlah Jam Kredit

 

Tempoh Pengajian

Yuran Pelajar Tempatan /Semester

(RM)

Yuran Pelajar Antarabangsa
/Semester

(RM)

Jumlah jam Kredit

3 tahun

870.00

1970.00

121

 

 

 • Yuran yang dipaparkan adalah tidak termasuk bayaran yuran asrama (penginapan) dan Yuran Tidak Berulang (Non-recurrent Fees).
 • Yuran Tidak Berulang (Non-recurrent Fees) (hanya dibayar 1 kali di dalam semester pertama) - RM450.00
 • Yuran asrama (per semseter dan per pelajar). Terdapat 3 jenis pakej bilik yang ditawarkan:
  • 4 orang per bilik - RM 357.00/semester/pelajar
  • 3 orang per bilik - RM 476.00/semester/pelajar
  • 2 orang per bilik - RM 595.00/semester/pelajar

 

Yuran Tidak Berulang

Pendaftaran

100.00

Minggu Orientasi

200.00

Ko-kurikulum

150.00

JUMLAH

450.00

 

 

Bidang Kerjaya

 

 1. Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan program Sarjana Muda Pengurusan (Polisi dan Sekitaran Sosial) adalah seperti berikut:

 

 • Pegawai Tadbir dan Diplomatik
 • Konsultan Perhubungan Sosial dan Pembangunan
 • Penganalisis Polisi dan Pengurusan Projek
 • Eksekutif Pengurusan Program
 • Pegawai Perhubungan Politik
 • Pegawai Tadbir
 • Penyelidik
 • Pendidik

 

 

KETERANGAN LANJUT

 

Untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai Universiti Malaysia Terengganu, sila hubungi :

 

Bahagian Akademik

Bangunan Canseleri dan Pentadbiran

Universiti Malaysia Terengganu

21030 Kuala Terengganu

Terengganu Darul Iman

Tel   : 09-668 4532/4219

Faks : 09 – 668 4143

Laman Web : www.umt.edu.my