mobile_web
Portal ini menyokong akses melalui aplikasi mobile
Bahasa Melayu | English | 中國語言 | red background violet background grey background | A++ A-- Reset
Selamat Datang ke Portal Rasmi Universiti Malaysia Terengganu
GS44 - Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran)


PENGENALAN

 

 

Graduan program ini akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam pelbagai bidang kimia tetapi mempunyai kemahiran istimewa dalam kaedah kimia analisis dan sekitaran serta penggunaan segala peralatan dan instrumen yang terkini dalam bidang tersebut. Ini adalah kerana pembangunan dalam bidang industri yang begitu pesat memerlukan kawalan dan pemantauan yang serius.

 

KELAYAKAN KELAYAKAN MINIMUM DIPLOMA/SETARAF

 

KELAYAKAN MINIMUM DIPLOMA/SETARAF

 
 
 

 

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

 

    dan


Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

 

       atau

 

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

 

dan

 

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran
  lain;     

                           

atau

 

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

 
 

 

 


KEPERLUAN KHAS PROGRAM

 

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010  atau sebelumnya:

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Chemistry / Engineering Chemistry

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM MATRIKULASI KPM/ASASI

 

 
 

 

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

 

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Chemistry

 

 
 

 

KELAYAKAN MINIMUM STPM

 
 

 

 Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

 

dan


Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya:

 

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

 

dan

 

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

 

 
 

 

 

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

 

 

    Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran    

    berikut:

 

 • Chemistry

 

 
 
 

 

 

 

TEMPOH PENGAJIAN, YURAN DAN JUMLAH JAM KREDIT

 

Tempoh Pengajian

Yuran Pelajar Tempatan/Semester (RM)

Yuran Pelajar

Antarabangsa/Semester  

(RM)

Jumlah

Jam Kredit

3 tahun

940.00

2180.00

120

 

 • Yuran yang dipaparkan adalah tidak termasuk bayaran yuran asrama (penginapan) dan Yuran Tidak Berulang (Non-recurrent Fees).
 • Yuran Tidak Berulang (Non-recurrent Fees) (hanya dibayar 1 kali di dalam semester pertama) - RM450.00
 • Yuran asrama (per semseter dan per pelajar). Terdapat 3 jenis pakej bilik yang ditawarkan:
  • 4 orang per bilik - RM 357.00/semester/pelajar
  • 3 orang per bilik - RM 476.00/semester/pelajar
  • 2 orang per bilik - RM 595.00/semester/pelajar

 

 

                        Yuran Tidak Berulang

 

Pendaftaran

100.00

Minggu Orientasi

200.00

Ko-kurikulum

150.00

JUMLAH

450.00

 

 

 

BIDANG KERJAYA

 

Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan program Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran) adalah seperti berikut :

 

 • Pegawai Penyelidik
 • Ahli Kimia Pembangunan Produk
 • Ahli Kimia Pembangunan Proses
 • Ahli Kimia Analisis
 • Ahli Kimia Forensik
 • Ahli Kimia Awam
 • Guru dan Pensyarah

 

 

KETERANGAN LANJUT

 

Untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai Universiti Malaysia Terengganu, sila hubungi :

 

Bahagian Akademik

Bangunan Canseleri dan Pentadbiran

Universiti Malaysia Terengganu

21030 Kuala Terengganu

Terengganu Darul Iman.

Tel : 09-6684532/4219

Faks : 09-6684143

Laman Web : www.umt.edu.my