mobile_web
Portal ini menyokong akses melalui aplikasi mobile
Bahasa Melayu | English | 中國語言 | red background violet background grey background | A++ A-- Reset
Selamat Datang ke Portal Rasmi Universiti Malaysia Terengganu
Pegawai Kanan Universiti


PTJ AKADEMIK

Profesor Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

Profesor Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Dekan (Memangku), Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

Profesor Dr. Anuar bin Hassan
Dekan (Memangku), Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

Profesor Dr. Wan Salihin Wong bin Abdullah
Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

Profesor Dr. Sayed Mohd Zain bin S. Hasan 
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

Profesor Dr. Ir. Ahmad bin Jusoh
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

Profesor Dr. Nakisah binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

Profesor Madya Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

Profesor Emeritus Dr. Mohd. Azmi bin Ambak
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

Profesor Dr. Mohd Lokman bin Husain
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran

Profesor Emeritus Dr. Faizah binti Sharoum
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 
PTJ SOKONGAN PENGURUSAN
 
Profesor Dr. Md Yazid bin Mohd Saman
Pengarah, Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah
 
Profesor Dr. Nik Hashim bin Nik Mustapha
Pengetua Kolej Siswa Sheikh Abdul Malek
 
Profesor Dr. Ismail bin Mohd
Pengetua Kolej Siswa Abdul Rahman Limbong
 
Profesor Dr. Norhayati binti Tahir
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat Akademik
 
Profesor Madya Haji Zainal Ashirin bin Shahardin
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik Pelajar
 
Profesor Madya Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam
Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

Profesor Madya Dr Mohd Pouzi bin Hamzah
Pengarah, Pusat Perancangan dan Pembangunan Akademik
 
Profesor Madya Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim
Pengarah, Makmal Berpusat
 
Profesor Madya Dr. Hii Yii Siang
Pengarah, Pusat Inovasi dan Pemindahan Ilmu
 
Profesor Madya Dr. Nur Azura binti Sanusi
Pengarah, Pusat Jaringan dan Penyelidikan ECER
 
Profesor Madya Dr. Mohd Zul Helmi bin Rozaini
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan

Dr. Arnie bin A.Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Pembangunan Alumni & Keusahawanan (CADE)

 
 
PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PTJ)
 
Puan Wan Mariam binti Wan Abdullah
Penasihat Undang-Undang
 
Profesor  Dr. Ibrahim bin Mamat
Pengarah, Pusat Pembangunan Sosioekonomi
 
Prof. Madya Dr. Fauziah binti Hj Abu Hasan
Pengarah, Pusat  Transformasi, Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
 
Prof. Madya Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT
 
Prof. Madya Dr. Mohd Ikmar Nizam bin Mohamad Isa
Pengarah, Pusat  Komunikasi Korporat dan Pembangunan Citra
 
Dr. Jarina binti Mohd Jani
Pengarah, Pejabat Jaringan Antarabangsa

Puan Zahara binti Kedri
Timbalan Bendahari

Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Pengarah, Jabatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar

Hajah Puan Adibah Hanim binti Abdul Rasid
Pengarah, Jabatan Pengurusan Akademik, Pejabat Pendaftar

Haji Mohd Rafee bin Jusoh
Pengarah, Jabatan Pengurusan Perkhidmatan Universiti, Pejabat Pendaftar

Haji Zukiferee bin Ibrahim
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik (Putrajaya)

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Ketua Bahagian Audit Dalam

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Ketua Pentadbiran Canselori