Peraturan Akademik


 

PERATURAN AKADEMIK

Universiti Malaysia Terengganu

Edisi 9

Sesi Akademik 2019/2020

(Program Sarjana Muda dan Diploma)

Peraturan Akademik


 

PERATURAN AKADEMIK

Universiti Malaysia Terengganu

Edisi 9

Sesi Akademik 2019/2020

(Program Sarjana Muda dan Diploma)


Sebarang maklumat lanjut dan pertanyaan, sila hubungi :

Jabatan Pengurusan Akademik
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
21030 Kuala Terengganu
Terengganu, MALAYSIA
Tel : +609-668 4219 / 4532
Faks : +609-668 4143
Emel :akademik[at]umt.edu.my