Ucapan Naib Canselor Baharu UMT


Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh dan Salam Sejahtera.

 

Terutama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara dan saudari sekalian di atas sambutan yang luar biasa. Saya datang dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai ahli akademik dan kali ini saya diminta untuk menerajui Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Pada peringkat mulanya saya ingin berjumpa dengan profesor-profesor dan profesor madya secara formal sahaja tetapi ternyata sambutan di sini luar biasa dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua.

 

Pengenalan Diri

 

Mungkin ramai yang telah kenal saya dan sebahagiannya tidak kenal. Mungkin saya di sini boleh perkenalkan sedikit sebanyak mengenai biodata diri saya. Saya berasal dari negeri Johor Darul Takzim. Pada tahun 1972-1976, saya belajar di UKM dalam bidang Geologi atau Sains Bumi dan menyambung pelajaran di peringkat Ph.D dalam bidang kejuruteraan geologi (Engineering Geology) di University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom.

 

Di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), saya telah menjawat jawatan Ketua Jabatan, Pengarah Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari, dan Pengarah Institut Kajian Bencana Asia Tenggara. Saya juga pernah memegang jawatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi) yang pertama di UKM. Semasa memegang jawatan Pengarah Institut Kajian Bencana Asia Tenggara, saya diminta untuk menjadi penasihat khas kepada Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Jadi, mungkin ramai yang merasakan saya datang ke UMT atas permintaan menteri tersebut. Itu mungkin satu lontaran yang tidak jelas. Untuk masa terdekat dalam beberapa bulan ini, saya ingin belajar seberapa banyak yang boleh daripada rakan-rakan di sini. Saya akan berjumpa dengan kumpulan-kumpulan tertentu terutamanya Timbalan-timbalan Naib Canselor, Profesor-profesor, Pengarah-pengarah Pusat, pihak pentadbiran, para pelajar, persatuan kakitangan akademik dan bukan akademik serta pihak-pihak berkepentingan lain yang mempunyai peranan yang besar dalam UMT untuk mengetahui dengan lebih dekat.

 

Bekerja Secara Berpasukan

 

Pada masa yang sama, izinkan saya menghabiskan sedikit tugasan yang telah saya terima sehingga bulan Jun atau Julai kerana banyak kekangan-kekangan daripada luar negara yang telah saya persetujui dan tidak sesuai untuk ditolak. Mungkin terlalu awal untuk saya mengatakan sesuatu pandangan saya mengenai UMT tetapi boleh saya nyatakan dua atau tiga perkara yang asas untuk mendapatkan sedikit gambaran apa yang boleh saya lakukan. Pertama, saya percaya kepada membina serta memimpin pasukan yang bermakna kita akan bekerja dalam satu pasukan dan seboleh-bolehnya pasukan itu mestilah mempunyai satu visi, misi dan objektif. Ianya adalah amat penting dan harus dibangunkan bersama oleh pihak pengurusan tertinggi hingga ke bawah. Mungkin visi, misi dan objektif yang ada perlu dikemaskini berdasarkan suara-suara ramai. Keduanya, Naib Canselor adalah Nakhoda sebuah kapal yang terdiri daripada semuanya yang meliputi penumpangnya, barang-barangnya sehinggalah kepada juruteknik yang berada di bawah enjin. Andaikata, kita bergerak dari destinasi A menuju ke destinasi B, seelok-eloknya kita bergerak mengikut jadual, masa dan dengan keupayaan kapal tersebut. Tetapi kalau kita singgah ke destinasi B dan destinasi C yang baru, mungkin kita lambat sampai tetapi kita juga akan belajar daripada persinggahan tersebut. Jika kita tersesat sehingga 3-4 kali terlambat, semua yang dalam kapal itu akan keletihan serta membazirkan masa dan tenaga. Jadi sebagai nakhoda kapal, apa yang saya boleh katakan adalah saya akan cuba membawa kapal tersebut hingga ke destinasi dengan sebaik yang mungkin. Jika kita perlu singah di destinasi A atau destinasi B untuk belajar, kita akan singgah tetapi seboleh-bolehnya tidaklah tersesat.

 

Komponen Sumber Manusia Sesebuah Universiti

 

Ketiganya, saya melihat universiti mempunyai tiga komponen sumber manusia yang penting malah saya tidak melihat satu daripadanya lebih penting daripada yang lain. Ini bermakna ketiga-tiga komponen ini sama penting. Komponen pertama adalah ahli akademik, ini adalah golongan yang mempunyai kepakaran dan bakat yang diasah akan digunakan sebaik mungkin. Selain itu, kita mempunyai pelajar dan diharapkan pelajar tersebut menjadi yang cemerlang apabila telah graduat nanti. Ketiga adalah pihak pengurusan dan pentadbiran. Oleh itu, saya akan menjadi lubuk pihak pengurusan dan pentadbiran walaupun dalam jiwa saya sebagai seorang ahli akademik. Tetapi peranan saya sebagai salah seorang daripada pasukan pengurusan. Adalah penting bagi pasukan pengurusan ini mengetahui bahawa peranan kita adalah memudahkan kegiatan-kegiatan ahli akademik dan juga kegiatan-kegiatan pelajar supaya ahli akademik dapat mencurahkan kepakaran dan kemahirannya kepada pelajar dan juga pihak kepentingan yang lain. Jadi, untuk membolehkan ketiga-tiga pasukan ini bergerak perlulah adanya sifat-sifat saling bekerjasama, sentiasa percaya-mempercayai dan yang penting sekali adalah kita menghidupkan persekitaran gaya atau budaya akademik yang cemerlang. Saya dilantik selama tiga (3) tahun dan saya akan cuba menjalankan tugas sebaik yang mungkin. Saya pasti, saya tidak akan dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin tanpa sokongan padu daripada rakan-rakan yang ada  di sini. Setakat ini dahulu pertemuan kita dan mungkin kita akan berbincang dan bertukar-tukar pendapat pada masa akan datang.  

 

Sekian terima kasih dan Wabillahitaufik Wahidayah Wassalamualaikum W.B.T

Ucapan Naib Canselor Baharu UMT


Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh dan Salam Sejahtera.

 

Terutama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara dan saudari sekalian di atas sambutan yang luar biasa. Saya datang dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai ahli akademik dan kali ini saya diminta untuk menerajui Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Pada peringkat mulanya saya ingin berjumpa dengan profesor-profesor dan profesor madya secara formal sahaja tetapi ternyata sambutan di sini luar biasa dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua.

 

Pengenalan Diri

 

Mungkin ramai yang telah kenal saya dan sebahagiannya tidak kenal. Mungkin saya di sini boleh perkenalkan sedikit sebanyak mengenai biodata diri saya. Saya berasal dari negeri Johor Darul Takzim. Pada tahun 1972-1976, saya belajar di UKM dalam bidang Geologi atau Sains Bumi dan menyambung pelajaran di peringkat Ph.D dalam bidang kejuruteraan geologi (Engineering Geology) di University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom.

 

Di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), saya telah menjawat jawatan Ketua Jabatan, Pengarah Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari, dan Pengarah Institut Kajian Bencana Asia Tenggara. Saya juga pernah memegang jawatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi) yang pertama di UKM. Semasa memegang jawatan Pengarah Institut Kajian Bencana Asia Tenggara, saya diminta untuk menjadi penasihat khas kepada Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Jadi, mungkin ramai yang merasakan saya datang ke UMT atas permintaan menteri tersebut. Itu mungkin satu lontaran yang tidak jelas. Untuk masa terdekat dalam beberapa bulan ini, saya ingin belajar seberapa banyak yang boleh daripada rakan-rakan di sini. Saya akan berjumpa dengan kumpulan-kumpulan tertentu terutamanya Timbalan-timbalan Naib Canselor, Profesor-profesor, Pengarah-pengarah Pusat, pihak pentadbiran, para pelajar, persatuan kakitangan akademik dan bukan akademik serta pihak-pihak berkepentingan lain yang mempunyai peranan yang besar dalam UMT untuk mengetahui dengan lebih dekat.

 

Bekerja Secara Berpasukan

 

Pada masa yang sama, izinkan saya menghabiskan sedikit tugasan yang telah saya terima sehingga bulan Jun atau Julai kerana banyak kekangan-kekangan daripada luar negara yang telah saya persetujui dan tidak sesuai untuk ditolak. Mungkin terlalu awal untuk saya mengatakan sesuatu pandangan saya mengenai UMT tetapi boleh saya nyatakan dua atau tiga perkara yang asas untuk mendapatkan sedikit gambaran apa yang boleh saya lakukan. Pertama, saya percaya kepada membina serta memimpin pasukan yang bermakna kita akan bekerja dalam satu pasukan dan seboleh-bolehnya pasukan itu mestilah mempunyai satu visi, misi dan objektif. Ianya adalah amat penting dan harus dibangunkan bersama oleh pihak pengurusan tertinggi hingga ke bawah. Mungkin visi, misi dan objektif yang ada perlu dikemaskini berdasarkan suara-suara ramai. Keduanya, Naib Canselor adalah Nakhoda sebuah kapal yang terdiri daripada semuanya yang meliputi penumpangnya, barang-barangnya sehinggalah kepada juruteknik yang berada di bawah enjin. Andaikata, kita bergerak dari destinasi A menuju ke destinasi B, seelok-eloknya kita bergerak mengikut jadual, masa dan dengan keupayaan kapal tersebut. Tetapi kalau kita singgah ke destinasi B dan destinasi C yang baru, mungkin kita lambat sampai tetapi kita juga akan belajar daripada persinggahan tersebut. Jika kita tersesat sehingga 3-4 kali terlambat, semua yang dalam kapal itu akan keletihan serta membazirkan masa dan tenaga. Jadi sebagai nakhoda kapal, apa yang saya boleh katakan adalah saya akan cuba membawa kapal tersebut hingga ke destinasi dengan sebaik yang mungkin. Jika kita perlu singah di destinasi A atau destinasi B untuk belajar, kita akan singgah tetapi seboleh-bolehnya tidaklah tersesat.

 

Komponen Sumber Manusia Sesebuah Universiti

 

Ketiganya, saya melihat universiti mempunyai tiga komponen sumber manusia yang penting malah saya tidak melihat satu daripadanya lebih penting daripada yang lain. Ini bermakna ketiga-tiga komponen ini sama penting. Komponen pertama adalah ahli akademik, ini adalah golongan yang mempunyai kepakaran dan bakat yang diasah akan digunakan sebaik mungkin. Selain itu, kita mempunyai pelajar dan diharapkan pelajar tersebut menjadi yang cemerlang apabila telah graduat nanti. Ketiga adalah pihak pengurusan dan pentadbiran. Oleh itu, saya akan menjadi lubuk pihak pengurusan dan pentadbiran walaupun dalam jiwa saya sebagai seorang ahli akademik. Tetapi peranan saya sebagai salah seorang daripada pasukan pengurusan. Adalah penting bagi pasukan pengurusan ini mengetahui bahawa peranan kita adalah memudahkan kegiatan-kegiatan ahli akademik dan juga kegiatan-kegiatan pelajar supaya ahli akademik dapat mencurahkan kepakaran dan kemahirannya kepada pelajar dan juga pihak kepentingan yang lain. Jadi, untuk membolehkan ketiga-tiga pasukan ini bergerak perlulah adanya sifat-sifat saling bekerjasama, sentiasa percaya-mempercayai dan yang penting sekali adalah kita menghidupkan persekitaran gaya atau budaya akademik yang cemerlang. Saya dilantik selama tiga (3) tahun dan saya akan cuba menjalankan tugas sebaik yang mungkin. Saya pasti, saya tidak akan dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin tanpa sokongan padu daripada rakan-rakan yang ada  di sini. Setakat ini dahulu pertemuan kita dan mungkin kita akan berbincang dan bertukar-tukar pendapat pada masa akan datang.  

 

Sekian terima kasih dan Wabillahitaufik Wahidayah Wassalamualaikum W.B.T