Majlis Pelancaran 2u2i Sarjana Muda Perakaunan & Majlis Menandatangani Perjanjian Program Accelerate Antara UMT Dan ACCA


Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan Salam Satu Malaysia.

1. Alhamdulillah syukur kepada Allah s.w.t. dan juga selawat dan salam keatas junjungan kita kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis yang penuh diberkati. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berhormat menteri pendidikan kita iaitu Dato’ Seri Idris bin Jusoh yang sudi hadir ke UMT untuk merasmikan program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan juga menyaksikan Majlis Menandatangani Perjanjian Program ACCA Accelerate antara UMT dan ACCA. Program 2u2i ini juga merupakan salah satu inisiatif untuk menyokong hasrat kerajaan yang meletakkan sasaran 60,000 akauntan menjelang tahun 2020. 

2. Seperti yang kita sedia maklum, kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) amat komited dalam menyediakan prasarana pendidikan yang terbaik kepada rakyat. Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia (PPPM-PT) yang menggariskan strategi untuk melahirkan graduan universiti yang mempunyai pendidikan yang seimbang dan mendapat pendedahan dalam bidang keusahawanan.

 

Hadirin yang saya hormati sekalian,

3. Pada peringkat UMT, selaras dengan hasrat dan inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan sistem pendidikan tinggi Malaysia, salah satu inisiatif yang kita laksanakan ialah program 2u2i bagi Sarjana Muda Perakaunan, dimana melalui program, pelajar bereda di alam universiti selama 2 tahun dan di dedahkan pengalaman kerja yang sebenar selama 2 tahun berikutnya di industri. Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim (PPPPM) melalui Program Perakaunan dan Kewangan telah diberi tanggungjawab untuk menjadi perintis bagi pelaksaan program 2u2i ini.

4. Untuk makluman para hadirin, program 2u2i – Sarjana Muda Perakaunan, UMT merupakan IPTA yang pertama di Malaysia yang melaksanakannya daripada 8 program 2u2i yang telah dilancarkan sebelum ini. Dibawah program 2u2i ini, Program Sarjana Muda Perakaunan telah memperkenalkan beberapa kursus bagi melaksanakan Program 2u2i ini. Dengan inisiatif ini adalah diharapkan para graduan akan dapat meningkatkan ketersediaan dan kebolehpasaran untuk memasuki alam pekerjaan setelah menamatkan pengajian mereka kelak.  Langkah ini adalah selaras dengan lonjakan 1 dibawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM – Pendidikan Tinggi) yang menekankan kepada pembangunan graduan yang holistik, bercirikan keusahawanan dan seimbang.

 

Tuan-tuan dan puan-puan,

5. Selaras dengan inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dalam melaksanakan program 2u2i dimana ia bertujuan untuk meningkatkan kebolehpasaran dan ketersediaan para graduan untuk bekerja kelak, maka pihak UMT telah mengambil langkah untuk menyokong usaha tersebut dengan menjalinkan kerjasama dengan pihak ACCA Malaysia. Melalui kerjasama ini, program “ACCA Accelerate” telah diperkenalkan dan satu perjanjian akan ditandatangani antara UMT dan ACCA. Dibawah perjanjian ini, graduan akan diberikan beberapa kemudahan oleh pihak ACCA. Antaranya ialah mendaftar dan menduduki peperiksaan ACCA selepas bergraduat. Untuk makluman, setakat ini Program Sarjana Muda Perakaunan diberikan pengecualian sebanyak 9 kursus daripada 14 keseluruhan peperiksaan ACCA, manakala 5 lagi kursus boleh diambil selepas tamat pengajian ijazah.

6. Melalui kerjasama Program Accelerate ini, para graduan Sarjana Muda Perakaunan boleh mempercepatkan pendaftaran 5 kursus ini dan menduduki peperiksaan ACCA walaupun masih dalam tempoh pengajian.  Sekiranya berjaya dalam peperiksaan ACCA tersebut, para graduan akan memperolehi sijil kelulusan separa ACCA disamping Ijazah Sarjana Muda Perakaunan. Dengan pelaksanaan program seumpama ini diharapkan, para graduan Sarjana Muda Perakaunan (SMP) akan dapat meningkatkan serta mempercepatkan lagi peluang membina kerjaya apabila menamatkan pengajian mereka kelak.

 

Tuan-tuan dan Puan-puan,

7. Akhir kalam, saya ingin merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih atas kesudian menteri pendidikan tinggi kita iaitu Dato’ Seri Idris Bin Jusoh yang sudi datang dan memberikan sepenuh komitmen dalam menyokong langkah UMT untuk melaksanakan program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan ini. Seterusnya, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim (PPPPM), Universiti Malaysia Terengganu yang telah berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program yang menyokong hasrat Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Sekalung penghargaan juga diberikan kepada para pensyarah dan semua pegawai UMT yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjalankan tugas yang diamanahkan bagi menjayakan Majlis Perasmian Program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan Majlis Menandatangani Perjanjian Program Accelerate antara UMT dan ACCA.

Sekian, Terima Kasih.  

Majlis Pelancaran 2u2i Sarjana Muda Perakaunan & Majlis Menandatangani Perjanjian Program Accelerate Antara UMT Dan ACCA


Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan Salam Satu Malaysia.

1. Alhamdulillah syukur kepada Allah s.w.t. dan juga selawat dan salam keatas junjungan kita kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis yang penuh diberkati. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berhormat menteri pendidikan kita iaitu Dato’ Seri Idris bin Jusoh yang sudi hadir ke UMT untuk merasmikan program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan juga menyaksikan Majlis Menandatangani Perjanjian Program ACCA Accelerate antara UMT dan ACCA. Program 2u2i ini juga merupakan salah satu inisiatif untuk menyokong hasrat kerajaan yang meletakkan sasaran 60,000 akauntan menjelang tahun 2020. 

2. Seperti yang kita sedia maklum, kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) amat komited dalam menyediakan prasarana pendidikan yang terbaik kepada rakyat. Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia (PPPM-PT) yang menggariskan strategi untuk melahirkan graduan universiti yang mempunyai pendidikan yang seimbang dan mendapat pendedahan dalam bidang keusahawanan.

 

Hadirin yang saya hormati sekalian,

3. Pada peringkat UMT, selaras dengan hasrat dan inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan sistem pendidikan tinggi Malaysia, salah satu inisiatif yang kita laksanakan ialah program 2u2i bagi Sarjana Muda Perakaunan, dimana melalui program, pelajar bereda di alam universiti selama 2 tahun dan di dedahkan pengalaman kerja yang sebenar selama 2 tahun berikutnya di industri. Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim (PPPPM) melalui Program Perakaunan dan Kewangan telah diberi tanggungjawab untuk menjadi perintis bagi pelaksaan program 2u2i ini.

4. Untuk makluman para hadirin, program 2u2i – Sarjana Muda Perakaunan, UMT merupakan IPTA yang pertama di Malaysia yang melaksanakannya daripada 8 program 2u2i yang telah dilancarkan sebelum ini. Dibawah program 2u2i ini, Program Sarjana Muda Perakaunan telah memperkenalkan beberapa kursus bagi melaksanakan Program 2u2i ini. Dengan inisiatif ini adalah diharapkan para graduan akan dapat meningkatkan ketersediaan dan kebolehpasaran untuk memasuki alam pekerjaan setelah menamatkan pengajian mereka kelak.  Langkah ini adalah selaras dengan lonjakan 1 dibawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM – Pendidikan Tinggi) yang menekankan kepada pembangunan graduan yang holistik, bercirikan keusahawanan dan seimbang.

 

Tuan-tuan dan puan-puan,

5. Selaras dengan inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dalam melaksanakan program 2u2i dimana ia bertujuan untuk meningkatkan kebolehpasaran dan ketersediaan para graduan untuk bekerja kelak, maka pihak UMT telah mengambil langkah untuk menyokong usaha tersebut dengan menjalinkan kerjasama dengan pihak ACCA Malaysia. Melalui kerjasama ini, program “ACCA Accelerate” telah diperkenalkan dan satu perjanjian akan ditandatangani antara UMT dan ACCA. Dibawah perjanjian ini, graduan akan diberikan beberapa kemudahan oleh pihak ACCA. Antaranya ialah mendaftar dan menduduki peperiksaan ACCA selepas bergraduat. Untuk makluman, setakat ini Program Sarjana Muda Perakaunan diberikan pengecualian sebanyak 9 kursus daripada 14 keseluruhan peperiksaan ACCA, manakala 5 lagi kursus boleh diambil selepas tamat pengajian ijazah.

6. Melalui kerjasama Program Accelerate ini, para graduan Sarjana Muda Perakaunan boleh mempercepatkan pendaftaran 5 kursus ini dan menduduki peperiksaan ACCA walaupun masih dalam tempoh pengajian.  Sekiranya berjaya dalam peperiksaan ACCA tersebut, para graduan akan memperolehi sijil kelulusan separa ACCA disamping Ijazah Sarjana Muda Perakaunan. Dengan pelaksanaan program seumpama ini diharapkan, para graduan Sarjana Muda Perakaunan (SMP) akan dapat meningkatkan serta mempercepatkan lagi peluang membina kerjaya apabila menamatkan pengajian mereka kelak.

 

Tuan-tuan dan Puan-puan,

7. Akhir kalam, saya ingin merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih atas kesudian menteri pendidikan tinggi kita iaitu Dato’ Seri Idris Bin Jusoh yang sudi datang dan memberikan sepenuh komitmen dalam menyokong langkah UMT untuk melaksanakan program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan ini. Seterusnya, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim (PPPPM), Universiti Malaysia Terengganu yang telah berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program yang menyokong hasrat Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Sekalung penghargaan juga diberikan kepada para pensyarah dan semua pegawai UMT yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjalankan tugas yang diamanahkan bagi menjayakan Majlis Perasmian Program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan Majlis Menandatangani Perjanjian Program Accelerate antara UMT dan ACCA.

Sekian, Terima Kasih.