Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


 

PROF. DR. FAUZIAH ABU HASAN,
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ph.D. Econ (Florida State), M.Sc Operations Research (Western Michigan), B.Sc. Econ. & Statistics (Western Michigan)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


 

PROF. DR. FAUZIAH ABU HASAN,
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ph.D. Econ (Florida State), M.Sc Operations Research (Western Michigan), B.Sc. Econ. & Statistics (Western Michigan)