Pusat Pendidikan Asas & Lanjutan (PPAL)


Pengenalan

  

Pusat Pendidikan Asas & Lanjutan (PPAL) berperanan untuk menerapkan pengetahuan asas dan liberal aras tinggi serta mengasah kemahiran insaniah ke arah pembangunan pelajar berketrampilan holistic. Disamping itu, PPAL akan menjalankan aktiviti menyampai dan menyelaras kursus teras universiti (TU) dan elekttif universiti (EU) kepada pelajar bagi melengkapkan keperluan bergraduat. PPAL juga komited untuk membudayakan ekosistem pembelajaran sepanjang hayat kepada semua pihak yang berkepentingan serta melaksanakan Program Pengajian Eksekutif (PPE) bagi menyokong gagasan kelestarian kewangan universiti melalui perkongsian pintar.

Terdapat lima (5) jabatan di PPAL iaitu:

         1. Jabatan Bahasa & Komunikasi,
         2. Jabatan Ilmu Dasar & Pendidikan Liberal,
         3. Jabatan Kenegaraan dan Peradaban,
         4. Pusat Kokurikulum, dan
         5. Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris 

 
[Sumber: PPAL]


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pendidikan Asas & Lanjutan (PPAL)
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Malaysia

Tel. : 609 668 3145/3691
Fax: +609 668 3608
E-mel: ppal@umt.edu.my

Laman web: http://ppal.umt.edu.my/
Facebook: Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan,UMT

Pusat Pendidikan Asas & Lanjutan (PPAL)


Pengenalan

  

Pusat Pendidikan Asas & Lanjutan (PPAL) berperanan untuk menerapkan pengetahuan asas dan liberal aras tinggi serta mengasah kemahiran insaniah ke arah pembangunan pelajar berketrampilan holistic. Disamping itu, PPAL akan menjalankan aktiviti menyampai dan menyelaras kursus teras universiti (TU) dan elekttif universiti (EU) kepada pelajar bagi melengkapkan keperluan bergraduat. PPAL juga komited untuk membudayakan ekosistem pembelajaran sepanjang hayat kepada semua pihak yang berkepentingan serta melaksanakan Program Pengajian Eksekutif (PPE) bagi menyokong gagasan kelestarian kewangan universiti melalui perkongsian pintar.

Terdapat lima (5) jabatan di PPAL iaitu:

         1. Jabatan Bahasa & Komunikasi,
         2. Jabatan Ilmu Dasar & Pendidikan Liberal,
         3. Jabatan Kenegaraan dan Peradaban,
         4. Pusat Kokurikulum, dan
         5. Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris 

 
[Sumber: PPAL]


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pendidikan Asas & Lanjutan (PPAL)
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Malaysia

Tel. : 609 668 3145/3691
Fax: +609 668 3608
E-mel: ppal@umt.edu.my

Laman web: http://ppal.umt.edu.my/
Facebook: Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan,UMT