Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan (PPIMG)


PENGENALAN

  

Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan (PPIMG) telah ditubuhkan hasil daripada pengstrukturan semula Fakulti Sains dan Teknologi. Penubuhan Pusat Pengajian ini adalah untuk menghimpunkan kepakaran dalam bidang ilmu informatik, sains komputer, matematik dan statistik di bawah satu organisasi serta menyediakan peluang yang baik ke arah penyepaduan dan pengukuhan jaringan.


PROGRAM YANG DITAWARKAN

a. Program Pra-siswazah (Pengambilan Tempatan):

        i. Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
        ii. Sarjana Muda Sains Komputer dan Informatik Maritim
        iii. Sarjana Muda Sains (Matematik Komputasi)
        iv. Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan)

b. Program Pasca Siswazah (Pengambilan Tempatan & Antarabangsa)
        i. Sarjana Sains (Penyelidikan)
        ii. Doktor Falsafah (Penyelidikan)


[Sumber: PPMIG]


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan (PPIMG)
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Terengganu, Terengganu, MALAYSIA
.

Tel. : +609 668 3374
Faks : +609 669 4660

E-mel : ppimg@umt.edu.my

Laman sesawang : http://ppimg.umt.edu.my/
Facebook : https://www.facebook.com/ppimg

Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan (PPIMG)


PENGENALAN

  

Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan (PPIMG) telah ditubuhkan hasil daripada pengstrukturan semula Fakulti Sains dan Teknologi. Penubuhan Pusat Pengajian ini adalah untuk menghimpunkan kepakaran dalam bidang ilmu informatik, sains komputer, matematik dan statistik di bawah satu organisasi serta menyediakan peluang yang baik ke arah penyepaduan dan pengukuhan jaringan.


PROGRAM YANG DITAWARKAN

a. Program Pra-siswazah (Pengambilan Tempatan):

        i. Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
        ii. Sarjana Muda Sains Komputer dan Informatik Maritim
        iii. Sarjana Muda Sains (Matematik Komputasi)
        iv. Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan)

b. Program Pasca Siswazah (Pengambilan Tempatan & Antarabangsa)
        i. Sarjana Sains (Penyelidikan)
        ii. Doktor Falsafah (Penyelidikan)


[Sumber: PPMIG]


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan (PPIMG)
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Terengganu, Terengganu, MALAYSIA
.

Tel. : +609 668 3374
Faks : +609 669 4660

E-mel : ppimg@umt.edu.my

Laman sesawang : http://ppimg.umt.edu.my/
Facebook : https://www.facebook.com/ppimg