Pusat Pengajian Perniagaan & Pengurusan Maritim (PPPPM)


Pengenalan

  

Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim (PPPPM) yang sebelum ini dikenali sebagai Fakulti Pengurusan & Ekonomi (FPE) telah ditubuhkan pada Januari 2000. PPPPM menawarkan kedua-dua ijazah dan lepasan ijazah pelbagai program yang kompetitif dan semua program yang ditawarkan adalah dirancang dan kerap dikaji semula untuk memastikan ia relevan dengan dunia perniagaan sebenar dan ekonomi global yang berubah-ubah.


Program yang ditawarkan

a) Program Prasiswazah (pengambilan tempatan):
             i. Sarjana Muda Perakaunan
             ii. Sarjana Muda Pengurusan (Maritim)
            iii. Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)
            iv. Sarjana Muda Pengurusan (Pelancongan)

b) Program Pasca Sarjana (pengambilan tempatan & antarabangsa)
           i. Sarjana Sains (Penyelidikan)
          ii. Doktor Falsafah (Penyelidikan)


[Sumber: PPPPM]


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim (PPPPM)
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Malaysia

Tel. : 609 668 4149
Fax: +609 668 4237
E-mel: pppm@umt.edu.my


Laman web: http://ppppm.umt.edu.my/
Facebook : https://www.facebook.com/PPPPMUMT

Pusat Pengajian Perniagaan & Pengurusan Maritim (PPPPM)


Pengenalan

  

Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim (PPPPM) yang sebelum ini dikenali sebagai Fakulti Pengurusan & Ekonomi (FPE) telah ditubuhkan pada Januari 2000. PPPPM menawarkan kedua-dua ijazah dan lepasan ijazah pelbagai program yang kompetitif dan semua program yang ditawarkan adalah dirancang dan kerap dikaji semula untuk memastikan ia relevan dengan dunia perniagaan sebenar dan ekonomi global yang berubah-ubah.


Program yang ditawarkan

a) Program Prasiswazah (pengambilan tempatan):
             i. Sarjana Muda Perakaunan
             ii. Sarjana Muda Pengurusan (Maritim)
            iii. Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)
            iv. Sarjana Muda Pengurusan (Pelancongan)

b) Program Pasca Sarjana (pengambilan tempatan & antarabangsa)
           i. Sarjana Sains (Penyelidikan)
          ii. Doktor Falsafah (Penyelidikan)


[Sumber: PPPPM]


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim (PPPPM)
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Malaysia

Tel. : 609 668 4149
Fax: +609 668 4237
E-mel: pppm@umt.edu.my


Laman web: http://ppppm.umt.edu.my/
Facebook : https://www.facebook.com/PPPPMUMT