Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi (PPPSE)


Pengenalan

  
 

Kementerian Pengajian Tinggi telah meluluskan penubuhan Fakulti Pembangunan Sosial (FPS) di UMT pada Disember 2010 dan mula beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari, 2011. Objektif utama penubuhan FPS adalah untuk mewujudkan satu fakulti yang lebih difokuskan kepada kajian , penyelidikan, penerbitan dan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat terutama masyarakat maritim selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020. objektif utama FPS adalah untuk membangun dan kepakaran bekalan, dan perkhidmatan perundingan dalam bidang-bidang khusus yang berkaitan dengan cara yang lebih teratur dan berkesan yang akan memberi manfaat kepada agensi kerajaan dan swasta serta masyarakat sekeliling. FPS juga mensasarkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir dalam pengurusan yang profesional dan pembangunan masyarakat untuk menyokong bidang khusus universiti yang boleh berkembang ke peringkat nasional dan global. Selaras dengan transformasi UMT, kini FPS telah menjenamakan semula dan menukar namanya kepada Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi (PPPSE).


Program yang ditawarkan

a) Program Pra-siswazah (pengambilan tempatan):
               i. Sarjana Muda Kaunseling
              ii. Sarjana Muda Pengurusan (Polisi & Sekitaran Sosial)
 
            iii. 
Sarjana Muda Ekonomi  (Sumber Alam)

b) Program Pasca Sarjana (pengambilan tempatan & antarabangsa)
          i. Sarjana Sains (Penyelidikan)
         ii. Doktor Falsafah (Penyelidikan)


[Sumber: PPPSE]


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi (PPPSE)
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Malaysia

Tel.             : 609 6683791/3784
Fax            : +609 668 3790
E-mel         : webmaster.fps@umt.edu.my


Laman web : http://pppse.umt.edu.my/ 
Facebook : Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi (PPPSE)

Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi (PPPSE)


Pengenalan

  
 

Kementerian Pengajian Tinggi telah meluluskan penubuhan Fakulti Pembangunan Sosial (FPS) di UMT pada Disember 2010 dan mula beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari, 2011. Objektif utama penubuhan FPS adalah untuk mewujudkan satu fakulti yang lebih difokuskan kepada kajian , penyelidikan, penerbitan dan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat terutama masyarakat maritim selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020. objektif utama FPS adalah untuk membangun dan kepakaran bekalan, dan perkhidmatan perundingan dalam bidang-bidang khusus yang berkaitan dengan cara yang lebih teratur dan berkesan yang akan memberi manfaat kepada agensi kerajaan dan swasta serta masyarakat sekeliling. FPS juga mensasarkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir dalam pengurusan yang profesional dan pembangunan masyarakat untuk menyokong bidang khusus universiti yang boleh berkembang ke peringkat nasional dan global. Selaras dengan transformasi UMT, kini FPS telah menjenamakan semula dan menukar namanya kepada Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi (PPPSE).


Program yang ditawarkan

a) Program Pra-siswazah (pengambilan tempatan):
               i. Sarjana Muda Kaunseling
              ii. Sarjana Muda Pengurusan (Polisi & Sekitaran Sosial)
 
            iii. 
Sarjana Muda Ekonomi  (Sumber Alam)

b) Program Pasca Sarjana (pengambilan tempatan & antarabangsa)
          i. Sarjana Sains (Penyelidikan)
         ii. Doktor Falsafah (Penyelidikan)


[Sumber: PPPSE]


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi (PPPSE)
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Malaysia

Tel.             : 609 6683791/3784
Fax            : +609 668 3790
E-mel         : webmaster.fps@umt.edu.my


Laman web : http://pppse.umt.edu.my/ 
Facebook : Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi (PPPSE)