Fakulti Sains dan Sekitaran Marin (FSSM)


PENGENALAN

  .


PROGRAM YANG DITAWARKAN

a. Program Pra-siswazah (Pengambilan Tempatan):

 • Sarjana Muda Sains (Sains Biologi)
 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti)
 • Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Marin)
 • Sarjana Muda Sains (Biologi Marin)
 • Sarjana Muda Sains (Geosains Marin)

b. Program Pasca Siswazah (Pengambilan Tempatan & Antarabangsa)

i. Sarjana Sains (Penyelidikan) 
ii.Doktor Falsafah (Penyelidikan)
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Fakulti Sains dan Sekitaran Marin (FSSM)
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

Tel. : +609 668 3149
Faks : +609 668 3608
E-mel : ppsa@umt.edu.my

Laman web : http://ppsa.umt.edu.my/
Facebook : https://www.facebook.com/ppsaumt

Fakulti Sains dan Sekitaran Marin (FSSM)


PENGENALAN

  .


PROGRAM YANG DITAWARKAN

a. Program Pra-siswazah (Pengambilan Tempatan):

 • Sarjana Muda Sains (Sains Biologi)
 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti)
 • Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Marin)
 • Sarjana Muda Sains (Biologi Marin)
 • Sarjana Muda Sains (Geosains Marin)

b. Program Pasca Siswazah (Pengambilan Tempatan & Antarabangsa)

i. Sarjana Sains (Penyelidikan) 
ii.Doktor Falsafah (Penyelidikan)
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Fakulti Sains dan Sekitaran Marin (FSSM)
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

Tel. : +609 668 3149
Faks : +609 668 3608
E-mel : ppsa@umt.edu.my

Laman web : http://ppsa.umt.edu.my/
Facebook : https://www.facebook.com/ppsaumt