Pusat Pengajian Sains Marin & Sekitaran (PPSMS)


Pengenalan

  

Pusat Pengajian Sains Marin & Sekitaran (PPSMS) ditubuhkan dengan objektif untuk menghimpunkan kepakaran dalam bidang ilmu sains marin, sains sekitaran dan ekosistem di bawah satu organisasi serta menyediakan peluang yang baik kearah penyepaduan dan pengukuhan jaringan. Disamping itu, PPSMS menawarkan program pengajian yang berkualiti untuk memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan dalam bidang sains marin, sains sekitaran dan ekosistem dengan menerokai segala ilmu dalam semua bidang yang berkaitan menerusi penyelidikan fundamental dan eksploratori. PPSMS bertekad untuk menghasilkan graduan yang bertanggungjawab, berilmu, berkeyakinan dan berketrampilan.


Program yang ditawarkan
a) Program Prasiswazah (pengambilan tempatan):
             i. Sarjana Muda Sains (Biologi Marin)
            ii. Sarjana Muda Sains (Sains Samudera)
           iii. Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran)
           iv. Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan & Pengurusan Biodiversiti)

b) Program Pasca Sarjana (pengambilan tempatan & antarabangsa)
           i. Sarjana Sains (Penyelidikan)
          ii. Doktor Falsafah (Penyelidikan)

[Sumber: PPSMS]


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pengajian Sains Marin & Sekitaran (PPSMS)
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Malaysia

Tel. : 609 668 3149
Fax: +609 668 3193
E-mel: ppsms@umt.edu.my


Laman web: http://ppsms.umt.edu.my/
Facebook : https://www.facebook.com/officialppsms

Pusat Pengajian Sains Marin & Sekitaran (PPSMS)


Pengenalan

  

Pusat Pengajian Sains Marin & Sekitaran (PPSMS) ditubuhkan dengan objektif untuk menghimpunkan kepakaran dalam bidang ilmu sains marin, sains sekitaran dan ekosistem di bawah satu organisasi serta menyediakan peluang yang baik kearah penyepaduan dan pengukuhan jaringan. Disamping itu, PPSMS menawarkan program pengajian yang berkualiti untuk memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan dalam bidang sains marin, sains sekitaran dan ekosistem dengan menerokai segala ilmu dalam semua bidang yang berkaitan menerusi penyelidikan fundamental dan eksploratori. PPSMS bertekad untuk menghasilkan graduan yang bertanggungjawab, berilmu, berkeyakinan dan berketrampilan.


Program yang ditawarkan
a) Program Prasiswazah (pengambilan tempatan):
             i. Sarjana Muda Sains (Biologi Marin)
            ii. Sarjana Muda Sains (Sains Samudera)
           iii. Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran)
           iv. Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan & Pengurusan Biodiversiti)

b) Program Pasca Sarjana (pengambilan tempatan & antarabangsa)
           i. Sarjana Sains (Penyelidikan)
          ii. Doktor Falsafah (Penyelidikan)

[Sumber: PPSMS]


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pengajian Sains Marin & Sekitaran (PPSMS)
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Malaysia

Tel. : 609 668 3149
Fax: +609 668 3193
E-mel: ppsms@umt.edu.my


Laman web: http://ppsms.umt.edu.my/
Facebook : https://www.facebook.com/officialppsms