Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur (PPSPA)


Pengenalan

  

Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur ditubuhkan pada 1 Disember, 2013, selaras dengan transformasi akademik di Universiti Malaysia Terengganu. Program akademik yang dirancang ke arah melahirkan tenaga mahir dalam bidang perikanan dan akuakultur untuk memenuhi keperluan industri.


Program Ditawarkan

 1. Program Diploma & Pra-siswazah (pengambilan tempatan):
  1. Diploma Perikanan
  2. Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan)
  3. Ijazah Sarjana Muda Agroteknologi (Akuakultur)

    
 2. Program Pasca Siswazah (pengambilan tempatan & antarabangsa)

 

[Sumber: PPSPA]
 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Malaysia

Tel.              : +609 668 5038/5001/5009/5154
Fax             : +609 668 5002
E-mel          : fisha@umt.edu.my

Laman web  : http://fisha.umt.edu.my/
Facebook    : Sekolah Perikanan & Akuakultur – UMT

Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur (PPSPA)


Pengenalan

  

Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur ditubuhkan pada 1 Disember, 2013, selaras dengan transformasi akademik di Universiti Malaysia Terengganu. Program akademik yang dirancang ke arah melahirkan tenaga mahir dalam bidang perikanan dan akuakultur untuk memenuhi keperluan industri.


Program Ditawarkan

 1. Program Diploma & Pra-siswazah (pengambilan tempatan):
  1. Diploma Perikanan
  2. Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan)
  3. Ijazah Sarjana Muda Agroteknologi (Akuakultur)

    
 2. Program Pasca Siswazah (pengambilan tempatan & antarabangsa)

 

[Sumber: PPSPA]
 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Malaysia

Tel.              : +609 668 5038/5001/5009/5154
Fax             : +609 668 5002
E-mel          : fisha@umt.edu.my

Laman web  : http://fisha.umt.edu.my/
Facebook    : Sekolah Perikanan & Akuakultur – UMT