Pusat Pengajian Sains & Teknologi Makanan (PPSTM)


PENGENALAN 

  

Pusat Pengajian Sains dan Teknologi  Makanan (PPSTM) telah ditubuhkan di Universiti Malaysia Terengganu (UMT) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada 2002 dan mula beroperasi pada sesi akademik November 2002/2003 dengan nama Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan (FASM). Pada Disember 2013, FASM telah ditukarkan nama kepada Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan (PPSTM) . PPSTM mempunyai matlamat untuk memberi latihan akademik dan penyelidikan dalam disiplin agroteknologi dan sains makanan bagi memenuhi keperluan tenaga profesional dan terlatih untuk keperluan negara.
 

PROGRAM DITAWARKAN

a. Program Pra-Siswazah (Pengambilan Tempatan) :

i.  Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan) - 4 tahun pengajian
ii.  Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan) - 4 tahun pengajian
iii.  Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Sains Tanaman) - 4 tahun pengajian
iv.  Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Teknologi Lepastuai) - 3 tahun pengajian

b. Program Pasca Siswazah (Pengambilan Tempatan & Antarabangsa)

i.  Sarjana Sains (Penyelidikan) – minimum 2 tahun pengajian
ii.  Doktor Falsafah (Penyelidikan) – minimum 3 tahun pengajian


[Sumber: PPSTM] 
  
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi: 
  
Pusat Pengajian Sains dan Teknologi  Makanan (PPSTM)
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia. 
  
Tel. : +609 668 4930/4931   
Fax. : +609 668 4949

E-mel : ppstm@umt.edu.my

Laman sesawang : http://ppstm.umt.edu.my/
Facebook : Pusat Pengajian Sains dan Teknologi  Makanan (PPSTM)

Pusat Pengajian Sains & Teknologi Makanan (PPSTM)


PENGENALAN 

  

Pusat Pengajian Sains dan Teknologi  Makanan (PPSTM) telah ditubuhkan di Universiti Malaysia Terengganu (UMT) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada 2002 dan mula beroperasi pada sesi akademik November 2002/2003 dengan nama Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan (FASM). Pada Disember 2013, FASM telah ditukarkan nama kepada Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan (PPSTM) . PPSTM mempunyai matlamat untuk memberi latihan akademik dan penyelidikan dalam disiplin agroteknologi dan sains makanan bagi memenuhi keperluan tenaga profesional dan terlatih untuk keperluan negara.
 

PROGRAM DITAWARKAN

a. Program Pra-Siswazah (Pengambilan Tempatan) :

i.  Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan) - 4 tahun pengajian
ii.  Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan) - 4 tahun pengajian
iii.  Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Sains Tanaman) - 4 tahun pengajian
iv.  Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Teknologi Lepastuai) - 3 tahun pengajian

b. Program Pasca Siswazah (Pengambilan Tempatan & Antarabangsa)

i.  Sarjana Sains (Penyelidikan) – minimum 2 tahun pengajian
ii.  Doktor Falsafah (Penyelidikan) – minimum 3 tahun pengajian


[Sumber: PPSTM] 
  
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi: 
  
Pusat Pengajian Sains dan Teknologi  Makanan (PPSTM)
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia. 
  
Tel. : +609 668 4930/4931   
Fax. : +609 668 4949

E-mel : ppstm@umt.edu.my

Laman sesawang : http://ppstm.umt.edu.my/
Facebook : Pusat Pengajian Sains dan Teknologi  Makanan (PPSTM)