Tajuk Pilihan


PERKEMBANGAN UMT DRASTIK, DIKTIRAF 5 BINTANG MYRA®

PERKEMBANGAN UMT DRASTIK, DIKTIRAF 5 BINTANG MYRA®

Monday, 16/03/2020

Kongsi Artikel ini :

Universiti Malaysia Terengganu (UMT) telah menerima anugerah lima bintang dalam penarafan Malaysia Research Assessment (MyRA®) sempena Majlis Penganugerahan Watikah Penarafan Bintang Myra® 2020 yang disempurnakan oleh YB Dato’ Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi di Putrajaya baru-baru ini.

 

Naib Canselor UMT, Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni Mokhtar berasa bangga dan bersyukur atas kejayaan penganugerahan yang diberikan.

 

“Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah SWT atas pengiktirafan ini. Saya amat bangga dengan pencapaian kajian dan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli akademik UMT. Pencapaian lima bintang ini sangat bermakna bagi UMT kerana anugerah ini juga merupakan anugerah khas kepada UMT dalam peningkatan yang amat drastik daripada empat bintang pada tahun 2016. Anugerah ini adalah hasil usaha semua warga UMT dan kejayaan ini merupakan kejayaan bagi anda semua”.

 

UMT meletakkan sasaran tinggi dalam penarafan MyRA® dan dinyatakan dalam Pelan Strategik UMT 2018-2022.

 

“Sepanjang saya menjawat jawatan Naib Canselor UMT, saya sentiasa menekankan kepentingan pencapaian MyRA® kepada semua warga UMT. Jika dilihat pencapaian UMT semenjak MyRA® diperkenalkan pada 2010, UMT telah memperolehi penarafan 3 bintang secara konsisten sehingga tahun 2016 kecuali pada 2011 di mana UMT hanya mendapat 2 bintang.

 

“Oleh itu, sebagai Naib Canselor, saya menitikberatkan pencapaian cemerlang di dalam RDCI agar penarafan MyRA® dapat ditingkatkan sasarannya kepada 4 bintang pada 2017 dan 5 bintang pada 2018. UMT sebagai sebuah universiti tidak seharusnya melakukan perkara yang sama semenjak beberapa tahun yang lepas dan mengharapkan keputusan yang lebih baik dicapai. UMT telah mengorak langkah yang lebih proaktif dan memperkenalkan pelbagai intervensi dan perancangan yang lebih strategik. Sepanjang 2017 dan 2018, ekosistem RDCI diperkasakan lagi untuk membolehkan pencapaian yang lebih baik dan cemerlang dan ia dilakukan secara by design untuk mengoptimumkan sumber yang ada di UMT. UMT harus bergerak sebagai satu keluarga yag mempunyai visi yang sama (shared vision). Aset sesuatu organisasi adalah orangnya. Sokongan dan komitmen dari kesemua warga UMT adalah sangat penting bagi memastikan intervensi dan inisiatif dapat dilaksanakan seperti dirancang untuk merealisasikan UMT mencapai penarafan MyRA® 5 bintang pada 2018”.

 

UMT peka dalam mengharungi cabaran globalisasi pada abad ke 21. Sebagai sebuah universiti komprehensif, UMT telah memainkan peranan yang lebih proaktif untuk meletakkan nama universiti di persada global agar nama UMT lebih dikenali oleh semua pihak bagi memastikan UMT setanding dengan universiti-universiti lain.

 

Kepakaran UMT diiktiraf di peringkat antarabangsa apabila berupaya meningkatkan pengambilan pelajar siswazah antarabangsa serta menghasilkan kolabarosi penyelidikan dengan institusi terkenal luar negara.  Secara tidak langsung para penyelidik UMT berpeluang menerima geran antarabangsa serta men ghasilkan penerbitan bersama dalam jurnal berimpak tinggi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penyelidik UMT yang telah berjaya menghasilkan artikel penyelidikan  dalam jurnal Nature, Nature Ecology and Evolution dan Nature Communications

 

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah memperkenalkan instrumen untuk mengukur pencapaian kesemua universiti di Malaysia dalam Penyelidikan, Pembangunan, Pengkomersilan dan Inovasi (RDCI) yang dikenali sebagai Malaysia Research Assessment (MyRA®).  Oleh itu, penekanan harus diberikan kepada RDCI. Pencapaian RDCI merupakan kayu ukur utama yang digunakan oleh kesemua universiti di dunia untuk memastikan keterlihatan global mereka tercapai.

 

RDCI merupakan jantung bagi semua universiti. UMT sebagai sebuah universiti komprehensif yang berfokuskan kepada ilmu kelautan dan sumber akuatik, ahli akademik perlu menghasilkan pengetahuan baharu melalui aktiviti penyelidikan serta menyebar dan berkongsi pengetahuan baharu yang dijana kepada pelajar-pelajar, komuniti dan industri bagi menghasilkan kekayaan, meningkatkan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.

 

Oleh itu, adalah amat penting sekali bagi UMT untuk sama sama bergerak sehati sejiwa di dalam memperkasakan lagi input, output dan impak aktiviti-aktiviti RDCI untuk membolehkan pencapaian UMT diiktiraf, bukan sahaja di peringkat nasional, tetapi yang lebih penting lagi di peringkat antarabangsa.  

 

 

STRATEGI UMT MENUJU 5 BINTANG MyRA®

 

Bermula 2018, MyRA® PTJ diperkenalkan ke setiap PTJ akademik (Fakulti dan Institut Penyelidikan) untuk menetapkan sasaran setiap indikator MyRA® bagi memenuhi hasrat pengurusan utama UMT untuk mencapai penarafan MyRA® 5 bintang.

 

Markah di setiap seksyen di dalam instrumen MyRA® ditentukan secara by design untuk memperolehi markah MyRA® UMT yang ditetapkan oleh pengurusan utama UMT berdasarkan kekuatan para penyelidik di PTJ akademik bagi memastikan ke semua sasaran setiap indikator tercapai.

 

Manakala sistem sokongan juga diperkemaskan untuk membolehkan program-program baru diperkenalkan, proses-proses ditambahbaik dan polisi-polisi baharu juga diperkenalkan untuk meningkatkan pencapaian RDCI UMT dan seterusnya mencapai penarafan MyRA® 5 bintang. Antara inisiatif yang dilaksanakan seperti dana Khas diperkenalkan dan dirancang secara by design untuk membolehkan penyelidik yang aktif menjalankan penyelidikan dan menghasilkan output yang sepatutnya. Pelan Strategik UMT 2018-2022, melalui Teras 4 Keunggulan Penyelidikan dan Inovasi, dirancang secara by design supaya ia selari dengan indikator MyRA® serta proses pemantauan kemajuan geran penyelidikan dilaksanakan bagi membantu penyelidik mencapai objektif yang ditetapkan dan menghasilkan output yang disasarkan.

 

Selain itu, UMT juga melaksanakan program pemindahan ilmu secara lebih strategik dan tersusun sesuai dengan impak RDCI dan hubungan kerjasama penyelidikan dengan pihak industri dan antarabangsa diperhebatkan lagi dan memastikan hubungan kerjasama kekal aktif dan menghasilkan output yang disasarkan.

 

Melalui inisiatif itu UMT akan bergerak selari dengan hasrat pihak kementerian yang memfokuskan penyelidikan, inovasi dan pengkomersilan dalam usaha meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah universiti.

 

Keterangan Lanjut :

 

Sayed Mohd Tamimuddin Bin Sayed Ibrahim

Pegawai Khas

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

Universiti Malaysia Terengganu

Tel : 013-9302777

 

 

Dikeluarkan oleh :

 

Pusat Komunikasi Korporat

Universiti Malaysia Terengganu

 

PERKEMBANGAN UMT DRASTIK, DIKTIRAF 5 BINTANG MYRA®Universiti Malaysia Terengganu (UMT) telah menerima anugerah lima bintang dalam penarafan Malaysia Research Assessment (MyRA®) sempena Majlis Penganugerahan Watikah Penarafan Bintang Myra® 2020 yang disempurnakan oleh YB Dato’ Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi di Putrajaya baru-baru ini.

 

Naib Canselor UMT, Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni Mokhtar berasa bangga dan bersyukur atas kejayaan penganugerahan yang diberikan.

 

“Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah SWT atas pengiktirafan ini. Saya amat bangga dengan pencapaian kajian dan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli akademik UMT. Pencapaian lima bintang ini sangat bermakna bagi UMT kerana anugerah ini juga merupakan anugerah khas kepada UMT dalam peningkatan yang amat drastik daripada empat bintang pada tahun 2016. Anugerah ini adalah hasil usaha semua warga UMT dan kejayaan ini merupakan kejayaan bagi anda semua”.

 

UMT meletakkan sasaran tinggi dalam penarafan MyRA® dan dinyatakan dalam Pelan Strategik UMT 2018-2022.

 

“Sepanjang saya menjawat jawatan Naib Canselor UMT, saya sentiasa menekankan kepentingan pencapaian MyRA® kepada semua warga UMT. Jika dilihat pencapaian UMT semenjak MyRA® diperkenalkan pada 2010, UMT telah memperolehi penarafan 3 bintang secara konsisten sehingga tahun 2016 kecuali pada 2011 di mana UMT hanya mendapat 2 bintang.

 

“Oleh itu, sebagai Naib Canselor, saya menitikberatkan pencapaian cemerlang di dalam RDCI agar penarafan MyRA® dapat ditingkatkan sasarannya kepada 4 bintang pada 2017 dan 5 bintang pada 2018. UMT sebagai sebuah universiti tidak seharusnya melakukan perkara yang sama semenjak beberapa tahun yang lepas dan mengharapkan keputusan yang lebih baik dicapai. UMT telah mengorak langkah yang lebih proaktif dan memperkenalkan pelbagai intervensi dan perancangan yang lebih strategik. Sepanjang 2017 dan 2018, ekosistem RDCI diperkasakan lagi untuk membolehkan pencapaian yang lebih baik dan cemerlang dan ia dilakukan secara by design untuk mengoptimumkan sumber yang ada di UMT. UMT harus bergerak sebagai satu keluarga yag mempunyai visi yang sama (shared vision). Aset sesuatu organisasi adalah orangnya. Sokongan dan komitmen dari kesemua warga UMT adalah sangat penting bagi memastikan intervensi dan inisiatif dapat dilaksanakan seperti dirancang untuk merealisasikan UMT mencapai penarafan MyRA® 5 bintang pada 2018”.

 

UMT peka dalam mengharungi cabaran globalisasi pada abad ke 21. Sebagai sebuah universiti komprehensif, UMT telah memainkan peranan yang lebih proaktif untuk meletakkan nama universiti di persada global agar nama UMT lebih dikenali oleh semua pihak bagi memastikan UMT setanding dengan universiti-universiti lain.

 

Kepakaran UMT diiktiraf di peringkat antarabangsa apabila berupaya meningkatkan pengambilan pelajar siswazah antarabangsa serta menghasilkan kolabarosi penyelidikan dengan institusi terkenal luar negara.  Secara tidak langsung para penyelidik UMT berpeluang menerima geran antarabangsa serta men ghasilkan penerbitan bersama dalam jurnal berimpak tinggi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penyelidik UMT yang telah berjaya menghasilkan artikel penyelidikan  dalam jurnal Nature, Nature Ecology and Evolution dan Nature Communications

 

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah memperkenalkan instrumen untuk mengukur pencapaian kesemua universiti di Malaysia dalam Penyelidikan, Pembangunan, Pengkomersilan dan Inovasi (RDCI) yang dikenali sebagai Malaysia Research Assessment (MyRA®).  Oleh itu, penekanan harus diberikan kepada RDCI. Pencapaian RDCI merupakan kayu ukur utama yang digunakan oleh kesemua universiti di dunia untuk memastikan keterlihatan global mereka tercapai.

 

RDCI merupakan jantung bagi semua universiti. UMT sebagai sebuah universiti komprehensif yang berfokuskan kepada ilmu kelautan dan sumber akuatik, ahli akademik perlu menghasilkan pengetahuan baharu melalui aktiviti penyelidikan serta menyebar dan berkongsi pengetahuan baharu yang dijana kepada pelajar-pelajar, komuniti dan industri bagi menghasilkan kekayaan, meningkatkan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.

 

Oleh itu, adalah amat penting sekali bagi UMT untuk sama sama bergerak sehati sejiwa di dalam memperkasakan lagi input, output dan impak aktiviti-aktiviti RDCI untuk membolehkan pencapaian UMT diiktiraf, bukan sahaja di peringkat nasional, tetapi yang lebih penting lagi di peringkat antarabangsa.  

 

 

STRATEGI UMT MENUJU 5 BINTANG MyRA®

 

Bermula 2018, MyRA® PTJ diperkenalkan ke setiap PTJ akademik (Fakulti dan Institut Penyelidikan) untuk menetapkan sasaran setiap indikator MyRA® bagi memenuhi hasrat pengurusan utama UMT untuk mencapai penarafan MyRA® 5 bintang.

 

Markah di setiap seksyen di dalam instrumen MyRA® ditentukan secara by design untuk memperolehi markah MyRA® UMT yang ditetapkan oleh pengurusan utama UMT berdasarkan kekuatan para penyelidik di PTJ akademik bagi memastikan ke semua sasaran setiap indikator tercapai.

 

Manakala sistem sokongan juga diperkemaskan untuk membolehkan program-program baru diperkenalkan, proses-proses ditambahbaik dan polisi-polisi baharu juga diperkenalkan untuk meningkatkan pencapaian RDCI UMT dan seterusnya mencapai penarafan MyRA® 5 bintang. Antara inisiatif yang dilaksanakan seperti dana Khas diperkenalkan dan dirancang secara by design untuk membolehkan penyelidik yang aktif menjalankan penyelidikan dan menghasilkan output yang sepatutnya. Pelan Strategik UMT 2018-2022, melalui Teras 4 Keunggulan Penyelidikan dan Inovasi, dirancang secara by design supaya ia selari dengan indikator MyRA® serta proses pemantauan kemajuan geran penyelidikan dilaksanakan bagi membantu penyelidik mencapai objektif yang ditetapkan dan menghasilkan output yang disasarkan.

 

Selain itu, UMT juga melaksanakan program pemindahan ilmu secara lebih strategik dan tersusun sesuai dengan impak RDCI dan hubungan kerjasama penyelidikan dengan pihak industri dan antarabangsa diperhebatkan lagi dan memastikan hubungan kerjasama kekal aktif dan menghasilkan output yang disasarkan.

 

Melalui inisiatif itu UMT akan bergerak selari dengan hasrat pihak kementerian yang memfokuskan penyelidikan, inovasi dan pengkomersilan dalam usaha meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah universiti.

 

Keterangan Lanjut :

 

Sayed Mohd Tamimuddin Bin Sayed Ibrahim

Pegawai Khas

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

Universiti Malaysia Terengganu

Tel : 013-9302777

 

 

Dikeluarkan oleh :

 

Pusat Komunikasi Korporat

Universiti Malaysia Terengganu

 

ARKIB 2020

LAUT UNTUK SEMUA
PELAJAR UMT DIHANTAR PULANG KE SARAWAK
TERUJA BERTEMU KELUARGA
PERGERAKAN PULANG PELAJAR UMT PATUH SOP
PEJABAT BENDAHARI UMT DEKATI PEKERJA PEMBERSIHAN MELALUI SUMBANGAN PEK RAMADAN
SUKARELAWAN UMT BANTU MENGHASILKAN FACE SHIELD HEROES
UMT wujudkan forum khas bantu sektor perikanan
COVID-19 : UMT LANCAR TABUNG KHAS BANTU MAHASISWA
COVID-19 : UMT UTAMAKAN KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN PELAJAR
PERKEMBANGAN UMT DRASTIK, DIKTIRAF 5 BINTANG MYRA®
KERJASAMA UMT-APMM
ASASI STEM UMT ULANGI KEGEMILANGAN DI MTE2020
WARGA UMT IKRAR BEBAS RASUAH
UBAH SISA KEPADA BAJA, KOMUNITI SETEMPAT TERIMA MANFAAT
“We are not follower. We are trendsetter” – Prof. Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman
UMT CEMERLANG DI 18TH BELT & ROAD ROYAL LANGKAWI INTERNATIONAL
PKK UMT PERKUKUH SILATURAHIM, TEROKAI TASIK KENYIR
JALINAN KERJASAMA UMT-INDUSTRI TINGKATKAN KAJIAN STRAWBERI TANAH RENDAH DI JAMBU BONGKOK, MARANG
UMT YAKIN MAMPU TANGKIS CABARAN 2020 DENGAN PIMPINAN BAHARU

ARKIB 2019

UMT CEMERLANG 2019
UMT TERAP PENJAGAAN TERUMBU KARANG MELALUI CORAL REEF EDU-AWARENESS
TAF UMT DEDAH PENGALAMAN KERJA SEBENAR
PROF. MADYA DR. HAFIZ ZAKARIYA DILANTIK SEBAGAI TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) UMT BAHARU
UMT, IPB PERKASA BIDANG PERIKANAN DAN PERTANIAN MELALUI MoU
UMT TERIMA DANA LEBIH RM1 JUTA, KAJI BAHAN ANTI-LEKATAN PADA SALURAN PAIP MINYAK DI PELANTAR
2902 GRADUAN DIRAIKAN SEMPENA MAJLIS KONVOKESYEN UMT KALI KE-17
UMT DIIKTIRAF Jurnal Crème 2019
UMT TERAP ILMU PERNIAGAAN KEPADA OKU
BERLARI SAMBIL MENDERMA
MYCAREER@MOE ANJURAN UMT GERBANG KERJAYA TERBAIK
PASUKAN UMT TEWASKAN 13 UNIVERSITI AWAM
UMT REALISASI PELAJAR OKU SELAMI DASAR LAUT
ENGLISH LANGUAGE CARNIVAL 2019 (ELCA 2019) TINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS MAHASISWA
DAPATKAN MAKLUMAT SAHIH - PENASIHAT MEDIA DAN KOMUNIKASI PERDANA MENTERI
PERLU KAJIAN SECARA INKLUSIF – MANTAN PANGLIMA TLDM
WOW’19 UMT BAWA MESEJ HINDARI PENGGUNAAN PLASTIK
1 Juta Benih Udang Galah Dilepaskan Bagi Tingkatkan Sosioekonomi Komuniti B40
UMT Terus Sohor Dipersada Dunia
MINGGU JALINAN MESRA PENYESUAIAN DIRI MAHASISWA KE ALAM KAMPUS
UMT TERIMA 2,327 PELAJAR BAHARU SESI 2019/2020
Sayangi Malaysiaku: Malaysia Bersih, UMT Ajak Penyelam Skuba Bersih Dasar Laut
UMT JADI TUAN RUMAH SEBAR KEPRIHATINAN PENGURUSAN AIR SEJAGAT
PISM KONGSI TEKNIK PENYEMBELIHAN BINATANG KORBAN
UMT, Institusi Pendidikan di Negara China Perkukuh Kerjasama Strategik Penyelidikan dan Akademik Sains Marin
UMT DEDAHKAN PELAJAR DISLEKSIA DAN AUTISM PERSEDIAAN MENDEPANI IR 4.0
DEKATI PELAJAR B40 MELALUI SENTUHAN KASIH @ JPT 2019
SEKOLAH MENENGAH SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA SANDANG PIALA NAIB CANSELOR UMT DALAM BICARA BERIRAMA KEBANGSAAN
268 KAKITANGAN UMT TERIMA ANUGERAH CEMERLANG
LoRa RANGKAIAN KOMUNIKASI PINTAR, JIMAT TENAGA
UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU LAKAR SEJARAH TERBIT 200 JUDUL e-BOOK
PELAJAR ANTARABANGSA TROPIMUNDO UMT TERIMA PENGANUGERAHAN
UMT JALIN KOLABORASI BERSAMA AGENSI KOREA DAN INDUSTRI
SISWAZAH UMT MILIKI SIJIL KEMAHIRAN DIIKTIRAF
PROGRAM UMT MENGAJI TANPA HENTI 123 JAM DIIKTIRAF MBOR
STUDENT RESEARCH DAY@UMT JADI PENTAS KEMBANGKAN BAKAT PELAJAR
KANAK-KANAK, OKU, WARGA EMAS SERTAI MENGAJI TANPA HENTI – MBOR
UMT BUKA RUANG SEDEKAH, ANJUR IFTAR PERCUMA
RAMADAN, BULAN MELATIH HAWA NAFSU
KOMUNITI UMT HAYATI KETINGGIAN SENI BUDAYA ISLAM PADA WARISAN UKIRAN KAYU
CESF’19 BUKA PELUANG KERJAYA GRADUAN UMT
UMT PEDULI ASNAF, NAIK TARAF KELUARGA MELALUI PENDIDIKAN
KEJOHANAN INTER SCHOOL SPORT FIESTA 2019 ERATKAN UKHUWAH WARGA UMT
WARGA AKADEMIK UMT DISARAN TERBIT PENULISAN BERIMPAK TINGGI
INSTITUT BIO-D TROPIKA UMT TEROKA PUNCAK PULAU BIDONG
KEMPEN JOM SIHAT, WARGA UMT TAWAN BUKIT MARAS
UMT, KOMUNITI BUKIT KOR JAYAKAN KENDURI SEKAMPUNG
PERJANJIAN PERSEFAHAMAN ANTARA UMT DAN IGTC KEMUNCAK PENYERTAAN UMT DALAM LIMA ’19
PASUKAN UMT AZAM BERI SAINGAN SENGIT
UMT GUNA PENDEKATAN BAHARU PROGRAM SLPW
PROF. NOR AIENI TERAJUI HALA TUJU JAWATANKUASA NAIB CANSELOR/REKTOR UA
KEGIATAN BERUNIFORM LAHIR GRADUAN HOLISTIK
PEMENTASAN TEATER RAGAM BERI NILAI TAMBAH KEPADA GRADUAN
“MELONJAK WIBAWA UMT KE ARAH KESOHORAN ILMU KELAUTAN”
KUNJUNGAN HORMAT MPP, MKS MEMANTAPKAN KERJASAMA DAN UKHUWAH BERSAMA WARGA UMT
LIMA MAHASISWA CEMERLANG UMT TERIMA ANUGERAH SARJANA TERENGGANU
UMT & SENDAI COLLEGE, JEPUN PERKASA KEMAJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MELALUI MOU
READ@UNI DAN BEDAH BUKU ORANG TERENGGANU SUBURKAN BUDAYA MEMBACA
UMT & JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA TANDATANGANI MOU, BANGUN SISTEM SEBARAN MAKLUMAT OSEANOGRAFI
PENGANJURAN SUKAN ANTARA ASASI LAHIR GRADUAN SEIMBANG
UMT TERIMA KUNJUNGAN MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA
UMT SAILING TEAM UNGGULI TEMPAT KEEMPAT KEJOHANAN KAPAL LAYAR LANGKAWI
HAPPY BOX BENDAHARI UMT CERIAKAN GOLONGAN MEMERLUKAN
BERAKHIRNYA 2018, BERMULANYA 2019

ARKIB 2018

UMT LONJAK 61 TANGGA DALAM UI GREENMETRIC 2018
65 PEMBENTANGAN INOVASI DIPERTANDINGKAN SEMPENA PAIPP 2018
ALUMNI UMT RAI JUBLI PERAK, DISKAUN 30 PERATUS PENGGUNAAN FASILITI
PENSYARAH UMT DINOBAT JOHAN AKRI , BAWA PULANG RM10,000
UMT TANDATANGANI MOU DENGAN DUA INSTITUSI KERAJAAN ACEH
UMT TERIMA PENSIJILAN MS ISO 27001:2013 ISMS OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL
PENYELIDIK UMT DIIKTIRAF SIIF’18, KOREA
UMT MONSOON BEACH CHALLENGE 2018 ERATKAN SEMANGAT PERPADUAN DAN KESUKANAN
24 PELAJAR DILANTIK BARISAN MPP UMT SESI 2018/2019
TAF BUKA PENGALAMAN KERJA PERAKAUNAN SEBENAR DI UMT
UMT TINGKAT PENDAPATAN USAHAWANTANI MELALUI PROGRAM PEMINDAHAN ILMU
KHIDMAT AHLI AKADEMI PILIHANRAYA (APR), SURUHANJAYA PILIHANRAYA UNTUK PRK UMT SESI 2018/2019
UMT RAIKAN MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-16 TAHUN 2018
ISTANA TERENGGANU BERKENAN LANCAR BUKU BEAUTIFUL TERENGGANU DAN PAMERAN MANUSKRIP AL-QURAN EMAS
DELIGASI MISI KEMANUSIAAN UMT RAWAT TRAUMA PENDUDUK PALU
PENGANJURAN TOMSY2018 RUNGKAI ISU PERUBAHAN IKLIM DAN KELAUTAN
POD 2018 BUKA RUANG DEKATI KOMUNITI, KEMPEN BUDAYA MEMBACA
UMT TINGKAT KEYAKINAN DIRI BELIA OKU MELALUI SELAM SKUBA
UMT DEKATI MASYARAKAT MELALUI KLK
PELANTIKAN YBHG. TAN SRI DATO’ SERI (DR.) HALIM BIN MOHAMMAD SEBAGAI PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI (LPU) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) YANG BAHARU
UMT ZAHIRKAN SOKONGAN KEPADA PENGHIDAP KANSER PAYUDARA MELALUI WALKATHON
UMT DAN UiTM ERAT KERJASAMA STRATEGIK MELALUI ezSNAP
UMT PERKASA BIDANG PENYELIDIKAN BERSAMA UEA
COLOUR RUN UMT ERAT SEMANGAT PERPADUAN DAN PROMOSI GAYA HIDUP SIHAT
UMT ANJUR PERSIDANGAN KAJI KAEDAH TANGANI KEPUPUSAN SPESIS TERANCAM
PENINGKATAN 3.8% PERMOHONAN KE UMT MEMPERLIHAT KEUNGGULAN KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
UMT LANCAR CAKNA KESIHATAN SOSIAL DAN KLINIK KEKAL SIHAT
UMT Lancar Kempen Kibar Jalur Gemilang
Hari Raya Korban?
UMT SEBAR KEPENTINGAN FUNGSI KULAT
KONTINJEN UMT TEMPAT KETIGA SUKUM 2018
INOVASI UMT JADIKAN KELULUT EJEN PENDEBUNGAAN MELON MANIS TERENGGANU
UMT, UBH JALIN KERJASAMA SERANTAU BIDANG PERIKANAN DAN MARITIM
UMT Diiktiraf Pensijilan ISO 9001:2015
PROFESIONAL BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN DAN AGROTEKNOLOGI BERGANDINGAN DALAM IFOSAC 2018
UMT TINGKATKAN HASIL TUAIAN USAHAWANTANI MELALUI PRODUK BAJA BIOWALIT
UMT BUKUKAN WARISAN TASIK KENYIR
KOLABORASI PELAYARAN SAINTIFIK UMT DAN STATE OCEANIC ADMINISTRATION, CHINA
UMT Tuan Rumah Karnival STEM 2018
Kuda Laut UMT Tambah Rezeki Komuniti Besut
UMT Wakili Malaysia ke California
Atlet Taekwondo UMT Raih Dua Gangsa Sempena MASUM
UMT, CME Bincang Jalin Kerjasama Fokus Pembangunan Sumber Manusia
UMT Semai Minat Sains Marin Kepada 138 Pelajar SBP
RHB Islamic Endowed Scholar In Finance di UMT
RAYA SAMA-SAMA, KONGSI JUADAH RAYA UMT
UMT Tandatangani MoU dengan MIMOS Sempena IFunS2018
MENJELANG SATU SYAWAL
Kunjungan Muhibah Erat Kerjasama UMT dan Media
Beramal Sambil Derma Darah
MPP, MUTIARA UMT Meriahkan Sambutan Raya Insan Tidak Bernasib Baik
UMT dan CCM Polymers Sdn Bhd Jalin Kolaborasi Penyelidikan Industri Yang Mapan
UMT dan BERKAT Raikan Iftar Bersama Pelajar
UMT Sedia Dua Bas Baharu Bagi Merancakkan Aktiviti Pelajar
Ramadan 1439H@UMT
UMT Rangkul Pingat Perak Sempena Belt and Road University General Education Forum, Innovation and Entrepreneurship Competition di Tongren University, China
UMT Pamer Lebih 2000 Hasil Penyelidikan, Lapan Terbaik
Piala Naib Canselor UMT milik Sekolah Sultan Alam Shah
UMT Terima Dana Penyelidikan Hampir RM 3.1 juta
Anugerah Buku Negara iktiraf 3 buku terbitan UMT
UMT terima Anugerah Makalah Jurnal (kategori Sains Teknologi dan Perubatan) sempena Majlis Anugerah MAPIM-KPT 2017
Anugerah Setia Bakti UMT hargai khidmat 151 warga UMT
UMT Perkasa Semangat Kesukarelawanan Pelajar Menerusi Platform KPT4U Besut
UMT Naib Johan MyAgrosis Cup Sempena CESF’2018
UMT Bolot 30 Pingat Emas sempena MPI 2018
KPTN 2018 UMT Meriah!
MAM2018 Rai Warga Media Seluruh Malaysia, Angkat Penulisan Terbaik
STEM PLUS UMT Diangkat Dalam Mentor Mentee Award Peringkat Kebangsaan
Aspirasi Membara Naib Canselor UMT Menempuh Cabaran 2018
Tanah Bencah Setiu, Khazanah Alam dan Budaya
Penyelidikan Translasional UMT, "Universiti Selidik, Rakyat Sejahtera"
"Floating Breakwater" bakal manfaat komuniti nelayan Mengabang Telipot
MoU UMT & WWF-Malaysia Tanda Pengukuhan Kerjasama Usaha Konservasi Biodiversiti & Pembangunan Mapan
2018; UMT terus Sohor!

ARKIB 2017

UMT Bolot Tiga Anugerah di SIIF 2017
Program “V-CARE, V-CONCERN FREE MARKET FOR NEEDY”
9 Sekawan Pegawai UMT Terima Ijazah Sarjana
Mahasiswa UMT Sumbang Bakti Bersama Komuniti Kg. Pantai Senok
MyREN-X Inisiatif Kerajaan Perkasa Pendidikan Masa Hadapan
PECIPTA 2017; Manifestasi Konsep Translasional
Majlis Anugerah Tahunan 2017 UMT Meriah!
STUDIO AL-QURAN ULUL ALBAB; PERTAMA DI BUMI ULUL ALBAB, BESUT
UMT & CTI-CFF Rungkai Potensi Terumbu Karang Buatan
Selamat Datang Pelajar Baharu UMT Sesi 2017/2018
“NEGARAKU SEHATI SEJIWA” Diterjemah Warga UMT Melalui Hari Keluarga Merdeka UMT
KONVENSYEN PEMIMPIN MAHASISWA KEBANGSAAN 2017 ‘MAHASISWA KE ARAH TN50 – MELAHIRKAN GENERASI WASATIYYAH’
Pameran Antarabangsa "Rahsia Ikan Lut sinar"
Komitmen UMT pada komuniti Setiu melalui Penyelidikan Translasional UMT
GLOBAL TOURISM CONFERENCE 2017 PEMANGKIN EKONOMI GLOBAL
SATREPS - COSMOS RESEARCH LABORATORY
Syawal 1438H dirai meriah
Ramadan Membawa Rahmat kepada Pelajar Baharu UMT
Ramadan Bulan Penuh Rahmat dan Keampunan
Karnival WOW 2017 UMT Meriah di Teluk Ketapang
Sambutan World Ocean Week 2017 Lebih Meriah
UMT menang besar dalam Anugerah Buku Negara 2017
UMT Giat Usaha Lindungi Hidupan Marin
UMT menang besar dalam Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2016
‘Young Motivator Competition’ (U-Mac) bentuk keyakinan berkomunikasi pelajar UMT
Felicitaciones (Tahniah)!
Keunikan UMT Tarik Perhatian Pengunjung LIMA '17
EMAC UMT Anjur Balloon X Charity Run Kumpul Dana bagi Misi Kemanusiaan Kemboja-Vietnam (MISI K)
Majlis Apresiasi Media 2017 tanda penghargaan UMT kepada Pengamal Media Tempatan
UMT Fokus Penyelidikan Translational untuk Manfaat Komuniti, Negara dan Global
UMT Lancar Program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan Tandatangan Perjanjian Bersama ACCA
ICTLHE 2017 temukan UMT dan UniSZA demi Kesepunyaan dan Keserakanaan
UMT Sailing Team sertai 15th Royal Langkawi International Regatta 2017
UMT & Celcom Axiata Berhad Bekerjasama Sampaikan Misi Bantuan Banjir
UMT Vice-Chancellor Received Honorary Awards from Swansea University
Prof Dr Nora aini Pendaftar UMT baharu