Lembaga Pengarah Universiti (LPU)


PENGERUSI

Tan Sri Dato’ Sri Shamsul Azhar bin Abbas
 

AHLI

Profesor Dato` Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar

 

Profesor Dato' Ts. Dr. Aziz bin Deraman

 

Datuk Nik Ali bin Mat Yunus

 

Datuk Ahmad Nizam bin Salleh

 

Ir. Hj. Khairil Nizam bin Khirudin

 

Puan Aidawati binti Misdar

 

Profesor Dr. Mohd Cairul Iqbal bin Mohd Amin

 

Encik Mohd Sori bin Husain

 

Dato’ Ir. Dr. Shaik Hussein bin Mydin

 

Encik Mohd Khairul Hakimi bin Mohd Nawi

 

 

SETIAUSAHA

Tuan Haji Zukiferee bin Ibrahim

Lembaga Pengarah Universiti (LPU)


PENGERUSI

Tan Sri Dato’ Sri Shamsul Azhar bin Abbas
 

AHLI

Profesor Dato` Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar

 

Profesor Dato' Ts. Dr. Aziz bin Deraman

 

Datuk Nik Ali bin Mat Yunus

 

Datuk Ahmad Nizam bin Salleh

 

Ir. Hj. Khairil Nizam bin Khirudin

 

Puan Aidawati binti Misdar

 

Profesor Dr. Mohd Cairul Iqbal bin Mohd Amin

 

Encik Mohd Sori bin Husain

 

Dato’ Ir. Dr. Shaik Hussein bin Mydin

 

Encik Mohd Khairul Hakimi bin Mohd Nawi

 

 

SETIAUSAHA

Tuan Haji Zukiferee bin Ibrahim