Pegawai Kanan Universiti


(A) PTJ AKADEMIK

 

Profesor Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan (PPIMG)

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas (PPSA)

 

Profesor Dr. Najiah binti Musa
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur (PPSPA)

 

Profesor Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan (PPKK)

 

Profesor Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran (PPSMS)

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim (PPPPM)

 

Profesor Madya Dr. Amiza binti Mat Amin 
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan (PPSTM)

 

Profesor Dr. Asyraf bin Haji Abd. Rahman
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal (PPAL)

 

Profesor Madya Dr. Ruhani binti Mat Amin
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi (PPPSE)

 

Profesor Madya Dr. Aidy @ Mohamed Shawal bin M Muslim
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS)

 

Profesor Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika (AKUATROP)

 

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin (IMB)

 

Profesor Dato' Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir (IPK)

 

 

(B) PTJ SOKONGAN PENGURUSAN

 

Profesor Dato’ Dr. Saharuddin bin Dato’ Abdul Hamid
Pengarah, Pusat Pengajian Siswazah

 

Profesor Dr. Mohd Lazim bin Abdullah
Pengarah, Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Profesor Madya Dr. Mohd Pouzi bin Hamzah
Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Profesor Madya Dr. Mustafa bin Man
Pemangku Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

Profesor Madya Ir. Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad
Pengarah, Makmal Berpusat

 

Dr. Arnie binti A. Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar

 

En. Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Penjanaan Pendapatan 

 

Profesor Madya Dr. Azlina binti Abu Bakar@Mohd
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kaunseling Pelajar

 

Dr. Mohd Nizam bin Lani
Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri

 

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Keusahawanan dan Kerjaya

 

Dr. Mohd Nazli bin Mohd Nor
Pengarah, Pusat Transformasi Perancangan Strategik dan Risiko

 

Haji Awang Koding bin Che Tom
Pengetua Kolej Siswa

 

Haji Mohamad Rafee bin Jusoh
Pengarah, Pusat Sukan dan Rekreasi

 

Puan Rozanah binti Ibrahim
Pengarah, Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris

 

En. Badruhisham bin Darus
Pengarah Pusat Kebudayaan dan Kesenian

 

Puan Noraini binti Ahmad
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik Putrajaya

 

-Belum diisi-
Pengarah, Pusat Komunikasi Korporat

 

(C) PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PTJ)

 

Profesor Madya Dato' Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT

 

Profesor Madya Dr. Noor Maizura binti Mohamad Noor
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat & Inovasi, Pejabat Pendaftar

 

Profesor Madya Dr. Zalailah binti Salleh
Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Dr. Ahmad Faisal bin Mohamad Ayob
Pengarah, Pusat Antarabangsa

 

Dr. Firdaus Khairi bin Abdul Kadir
Pengarah, Pusat Islam Sultan Mahmud

 

Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Pengarah, Jabatan Pengurusan Akademik, Pejabat Pendaftar

 

Puan Azizah binti Hasan
Timbalan Bendahari

 

Encik Haji Zukiferee bin Ibrahim
Pengarah, Jabatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar

 

Encik Zainudin bin Mamat
Ketua Bahagian Pentadbiran HEPA

 

Encik Haji Al Muzmi bin Abd. Hamid
Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Timbalan Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Puan Fauziah binti Mahmud
Timbalan Bendahari

 

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Ketua Pentadbiran Canselori 

 

Encik Zul-Atfi bin Hashim
Ketua Pentadbiran, Pusat Pengurusan Penyelidikan

Pegawai Kanan Universiti


(A) PTJ AKADEMIK

 

Profesor Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan (PPIMG)

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas (PPSA)

 

Profesor Dr. Najiah binti Musa
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur (PPSPA)

 

Profesor Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan (PPKK)

 

Profesor Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran (PPSMS)

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim (PPPPM)

 

Profesor Madya Dr. Amiza binti Mat Amin 
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan (PPSTM)

 

Profesor Dr. Asyraf bin Haji Abd. Rahman
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal (PPAL)

 

Profesor Madya Dr. Ruhani binti Mat Amin
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi (PPPSE)

 

Profesor Madya Dr. Aidy @ Mohamed Shawal bin M Muslim
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS)

 

Profesor Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika (AKUATROP)

 

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin (IMB)

 

Profesor Dato' Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Institut Penyelidikan Kenyir (IPK)

 

 

(B) PTJ SOKONGAN PENGURUSAN

 

Profesor Dato’ Dr. Saharuddin bin Dato’ Abdul Hamid
Pengarah, Pusat Pengajian Siswazah

 

Profesor Dr. Mohd Lazim bin Abdullah
Pengarah, Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Profesor Madya Dr. Mohd Pouzi bin Hamzah
Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Profesor Madya Dr. Mustafa bin Man
Pemangku Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

Profesor Madya Ir. Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad
Pengarah, Makmal Berpusat

 

Dr. Arnie binti A. Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar

 

En. Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Penjanaan Pendapatan 

 

Profesor Madya Dr. Azlina binti Abu Bakar@Mohd
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kaunseling Pelajar

 

Dr. Mohd Nizam bin Lani
Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri

 

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Keusahawanan dan Kerjaya

 

Dr. Mohd Nazli bin Mohd Nor
Pengarah, Pusat Transformasi Perancangan Strategik dan Risiko

 

Haji Awang Koding bin Che Tom
Pengetua Kolej Siswa

 

Haji Mohamad Rafee bin Jusoh
Pengarah, Pusat Sukan dan Rekreasi

 

Puan Rozanah binti Ibrahim
Pengarah, Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris

 

En. Badruhisham bin Darus
Pengarah Pusat Kebudayaan dan Kesenian

 

Puan Noraini binti Ahmad
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik Putrajaya

 

-Belum diisi-
Pengarah, Pusat Komunikasi Korporat

 

(C) PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PTJ)

 

Profesor Madya Dato' Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT

 

Profesor Madya Dr. Noor Maizura binti Mohamad Noor
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat & Inovasi, Pejabat Pendaftar

 

Profesor Madya Dr. Zalailah binti Salleh
Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Dr. Ahmad Faisal bin Mohamad Ayob
Pengarah, Pusat Antarabangsa

 

Dr. Firdaus Khairi bin Abdul Kadir
Pengarah, Pusat Islam Sultan Mahmud

 

Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Pengarah, Jabatan Pengurusan Akademik, Pejabat Pendaftar

 

Puan Azizah binti Hasan
Timbalan Bendahari

 

Encik Haji Zukiferee bin Ibrahim
Pengarah, Jabatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar

 

Encik Zainudin bin Mamat
Ketua Bahagian Pentadbiran HEPA

 

Encik Haji Al Muzmi bin Abd. Hamid
Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Timbalan Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Puan Fauziah binti Mahmud
Timbalan Bendahari

 

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Ketua Pentadbiran Canselori 

 

Encik Zul-Atfi bin Hashim
Ketua Pentadbiran, Pusat Pengurusan Penyelidikan