Pegawai Kanan Universiti


(A) PTJ AKADEMIK

 

Profesor Ts. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan (PPIMG)

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim (PPPPM)

 

Profesor Dr. Najiah binti Musa
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur (PPSPA)

 

Profesor Dr. Asyraf bin Abd. Rahman
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal (PPAL)

 

Profesor Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas (PPSA)

 

Profesor Madya Dr. Shamsul Bahri bin Abd Razak
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan (PPSTM)

 

Profesor Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran (PPSMS)

 

Profesor Madya Ir. Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan (PPKK)

 

Profesor Madya Dr. Ruhani binti Mat Amin
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi (PPPSE)

 

Profesor Madya Dr. Aidy @ Mohamed Shawal bin M Muslim
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS)

 

Profesor Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika (AKUATROP)

 

Profesor Madya Dr. Yeong Yik Sung
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin (IMB)

 

Profesor Dato' Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika & Pembangunan Lestari (IBPTL)

 

 

(B) PTJ SOKONGAN PENGURUSAN

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Pengajian Siswazah

 

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

Profesor Madya Dr. Mohd Pouzi bin Hamzah
Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Profesor Madya Dr. Mariam binti Taib
Pengarah, Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Profesor Madya Dr. Mohamad Rosni bin Othman
Pengarah, Pusat Alumni

 

Dr. Arnie binti A. Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar

 

En. Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Penjanaan Pendapatan 

 

Profesor Madya Dr. Mohd Nizam bin Lani
Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri

 

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Keusahawanan dan Kerjaya

 

Dr. Mohd Nazli bin Mohd Nor
Pengarah, Pusat Transformasi Perancangan Strategik dan Risiko

 

Dr. Hasrizal bin Shaari
Pengarah, Makmal Berpusat

 

Dr. Izan Binti Dato Jaafar
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kaunseling Pelajar

 

Dr. Nik Aziz bin Nik Ali
Pengetua Kolej Siswa

 

Haji Mohamad Rafee bin Jusoh
Pengarah, Pusat Sukan dan Rekreasi

 

Encik Badruhisham bin Darus
Pengarah Pusat Kebudayaan dan Kesenian

 

Puan Noraini binti Ahmad @ Mohamed
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik Putrajaya

 

-Belum diisi-
Pengarah, Pusat Komunikasi Korporat

 

(C) PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PTJ)

 

Profesor Madya Dato' Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT

 

Profesor Madya Ts. Dr. Noor Maizura binti Mohamad Noor
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat & Inovasi, Pejabat Pendaftar

 

Profesor Madya Dr. Zalailah binti Salleh
Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Dr. Ahmad Faisal bin Mohamad Ayob
Pengarah, Pusat Antarabangsa

 

Puan Rohaida binti Awang
Pengarah, Jabatan Pengurusan Akademik, Pejabat Pendaftar

 

Puan Azizah binti Hasan
Timbalan Bendahari

 

Encik Zainudin bin Mamat
Ketua Bahagian Pentadbiran HEPA

 

Haji Al Muzmi bin Abd. Hamid
Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Timbalan Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Puan Fauziah binti Mahmud
Timbalan Bendahari

 

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Pengarah, Jabatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar

 

Encik Mohd Faizal bin Mohd Noor
Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta 

 

Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Ketua Pentadbiran Canselori 

 

Dr. Riswadi bin Azmi
Pengarah, Pusat Islam Sultan Mahmud

 

Pegawai Kanan Universiti


(A) PTJ AKADEMIK

 

Profesor Ts. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan (PPIMG)

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim (PPPPM)

 

Profesor Dr. Najiah binti Musa
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur (PPSPA)

 

Profesor Dr. Asyraf bin Abd. Rahman
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal (PPAL)

 

Profesor Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas (PPSA)

 

Profesor Madya Dr. Shamsul Bahri bin Abd Razak
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan (PPSTM)

 

Profesor Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran (PPSMS)

 

Profesor Madya Ir. Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan (PPKK)

 

Profesor Madya Dr. Ruhani binti Mat Amin
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi (PPPSE)

 

Profesor Madya Dr. Aidy @ Mohamed Shawal bin M Muslim
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS)

 

Profesor Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika (AKUATROP)

 

Profesor Madya Dr. Yeong Yik Sung
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin (IMB)

 

Profesor Dato' Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika & Pembangunan Lestari (IBPTL)

 

 

(B) PTJ SOKONGAN PENGURUSAN

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Pengajian Siswazah

 

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

Profesor Madya Dr. Mohd Pouzi bin Hamzah
Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Profesor Madya Dr. Mariam binti Taib
Pengarah, Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Profesor Madya Dr. Mohamad Rosni bin Othman
Pengarah, Pusat Alumni

 

Dr. Arnie binti A. Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar

 

En. Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Penjanaan Pendapatan 

 

Profesor Madya Dr. Mohd Nizam bin Lani
Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri

 

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Keusahawanan dan Kerjaya

 

Dr. Mohd Nazli bin Mohd Nor
Pengarah, Pusat Transformasi Perancangan Strategik dan Risiko

 

Dr. Hasrizal bin Shaari
Pengarah, Makmal Berpusat

 

Dr. Izan Binti Dato Jaafar
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kaunseling Pelajar

 

Dr. Nik Aziz bin Nik Ali
Pengetua Kolej Siswa

 

Haji Mohamad Rafee bin Jusoh
Pengarah, Pusat Sukan dan Rekreasi

 

Encik Badruhisham bin Darus
Pengarah Pusat Kebudayaan dan Kesenian

 

Puan Noraini binti Ahmad @ Mohamed
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik Putrajaya

 

-Belum diisi-
Pengarah, Pusat Komunikasi Korporat

 

(C) PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PTJ)

 

Profesor Madya Dato' Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT

 

Profesor Madya Ts. Dr. Noor Maizura binti Mohamad Noor
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat & Inovasi, Pejabat Pendaftar

 

Profesor Madya Dr. Zalailah binti Salleh
Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Dr. Ahmad Faisal bin Mohamad Ayob
Pengarah, Pusat Antarabangsa

 

Puan Rohaida binti Awang
Pengarah, Jabatan Pengurusan Akademik, Pejabat Pendaftar

 

Puan Azizah binti Hasan
Timbalan Bendahari

 

Encik Zainudin bin Mamat
Ketua Bahagian Pentadbiran HEPA

 

Haji Al Muzmi bin Abd. Hamid
Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat

 

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Timbalan Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Puan Fauziah binti Mahmud
Timbalan Bendahari

 

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Pengarah, Jabatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar

 

Encik Mohd Faizal bin Mohd Noor
Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta 

 

Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Ketua Pentadbiran Canselori 

 

Dr. Riswadi bin Azmi
Pengarah, Pusat Islam Sultan Mahmud