Pegawai Kanan Universiti


(A) PUSAT TANGGUNGJAWAB AKADEMIK

 

Profesor Dr. Mohd. Effendy bin Abd. Wahid
Dekan, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial

 

Profesor Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim 
Dekan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Profesor Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan 

 

Profesor Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin

 

Profesor Madya Ts. Dr. Mohamad Rosni bin Othman
Dekan, Fakulti Pengajian Maritim

 

 

INSTITUT PENYELIDIKAN

 

Profesor Dato' Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika & Pembangunan Lestari (BIO-TROPIKA)

 

Profesor Dr. Mhd. Ikhwanuddin @ Polity bin Abdullah
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika dan Penyelidikan Perikanan (AKUATROP)

 

Profesor Dr. Yeong Yik Sung
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin (IMB)

 

Profesor Madya Dr. Mohd Fadzil bin Mohd Akhir
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS)

 

 

LAIN-LAIN PUSAT TANGGUNGJAWAB

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Pengurusan Akademik dan Kualiti

 

Profesor Dato' Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid
Pengarah, Pusat Alumni

 

Profesor Ts. Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam
Pengarah, Pusat Pengurusan Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi

 

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

Profesor Ts. Dr. Noor Maizura binti Mohamad Noor
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi

 

Encik Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum

 

Profesor Madya Dr. Laili binti Haji Che' Rose
Pengarah, Pusat Asasi STEM

 

Dr. Arnie binti A. Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar 

 

Profesor Madya Dr. Hasrizal bin Shaari
Pengarah, Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan

 

Profesor Madya Dr. Ahmad Faisal bin Mohamad Ayob
Pengarah, Pusat Antarabangsa

 

Profesor Dato' Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT

 

Profesor Madya Dr. Mohd Nizam bin Lani
Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri

 

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Keusahawanan dan Kerjaya

 

Profesor Madya Dr. Mohd Nazli bin Mohd Nor
Pengarah, Pusat Transformasi Perancangan Strategik dan Risiko

 

Dr. Nik Aziz bin Nik Ali
Pengetua, Kolej Kediaman

 

Encik Mohd Hafizi bin Said
Pengarah, Pusat Latihan Pelayaran 

 

-Belum Diisi-
Pengarah, Pusat Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi 

 

Dr. Raihana binti Romly
Ketua, Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris

 

Dr. Riswadi bin Azmi
Pengarah, Pusat Islam Sultan Mahmud

 

Encik Syirfan Indra Mitra Surya bin Hussin
Pengarah, Pejabat Komunikasi Korporat

 

(B) PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB)

 

Profesor Madya Dr. Zalailah binti Salleh
Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Timbalan Pendaftar, Pusat Pengurusan Akademik dan Kualiti

 

Encik Zainudin bin Mamat
Timbalan Pendaftar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar

 

Haji Mohamad Rafee bin Jusoh
Timbalan Pengarah (Sukan dan Rekreasi), Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum

 

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Timbalan Bendahari

 

Puan Fauziah binti Mahmud
Timbalan Bendahari

 

Puan Rohaida binti Haji Awang
Timbalan Pengarah, Kolej Kediaman

 

Dr. Rabiei bin Mamat
Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi

 

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Timbalan Pendaftar, Jabatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar

 

Encik Mohd Faizal bin Mohd Noor
Timbalan Pengarah, Pejabat Pembangunan dan Harta 

 

Encik Ahmad Abd. Rahim Alias
Timbalan Ketua Pustakawan, Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah 

 

Encik Zul-Atfi bin Hashim
Timbalan Pendaftar, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi 

 

Encik Baharim bin Mustapa
Timbalan Pengarah, Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan

 

Chm. Azrul Azani bin Mahmood
Ketua, Bahagian Pengurusan Makmal, Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan

Pegawai Kanan Universiti


(A) PUSAT TANGGUNGJAWAB AKADEMIK

 

Profesor Dr. Mohd. Effendy bin Abd. Wahid
Dekan, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial

 

Profesor Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim 
Dekan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Profesor Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan 

 

Profesor Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin

 

Profesor Madya Ts. Dr. Mohamad Rosni bin Othman
Dekan, Fakulti Pengajian Maritim

 

 

INSTITUT PENYELIDIKAN

 

Profesor Dato' Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika & Pembangunan Lestari (BIO-TROPIKA)

 

Profesor Dr. Mhd. Ikhwanuddin @ Polity bin Abdullah
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika dan Penyelidikan Perikanan (AKUATROP)

 

Profesor Dr. Yeong Yik Sung
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin (IMB)

 

Profesor Madya Dr. Mohd Fadzil bin Mohd Akhir
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS)

 

 

LAIN-LAIN PUSAT TANGGUNGJAWAB

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Pengurusan Akademik dan Kualiti

 

Profesor Dato' Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid
Pengarah, Pusat Alumni

 

Profesor Ts. Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam
Pengarah, Pusat Pengurusan Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi

 

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

Profesor Ts. Dr. Noor Maizura binti Mohamad Noor
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi

 

Encik Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum

 

Profesor Madya Dr. Laili binti Haji Che' Rose
Pengarah, Pusat Asasi STEM

 

Dr. Arnie binti A. Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar 

 

Profesor Madya Dr. Hasrizal bin Shaari
Pengarah, Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan

 

Profesor Madya Dr. Ahmad Faisal bin Mohamad Ayob
Pengarah, Pusat Antarabangsa

 

Profesor Dato' Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT

 

Profesor Madya Dr. Mohd Nizam bin Lani
Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri

 

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Keusahawanan dan Kerjaya

 

Profesor Madya Dr. Mohd Nazli bin Mohd Nor
Pengarah, Pusat Transformasi Perancangan Strategik dan Risiko

 

Dr. Nik Aziz bin Nik Ali
Pengetua, Kolej Kediaman

 

Encik Mohd Hafizi bin Said
Pengarah, Pusat Latihan Pelayaran 

 

-Belum Diisi-
Pengarah, Pusat Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi 

 

Dr. Raihana binti Romly
Ketua, Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris

 

Dr. Riswadi bin Azmi
Pengarah, Pusat Islam Sultan Mahmud

 

Encik Syirfan Indra Mitra Surya bin Hussin
Pengarah, Pejabat Komunikasi Korporat

 

(B) PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB)

 

Profesor Madya Dr. Zalailah binti Salleh
Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Encik Wan Abdul Manan bin Wan Abdullah
Timbalan Pendaftar, Pusat Pengurusan Akademik dan Kualiti

 

Encik Zainudin bin Mamat
Timbalan Pendaftar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar

 

Haji Mohamad Rafee bin Jusoh
Timbalan Pengarah (Sukan dan Rekreasi), Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum

 

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Timbalan Bendahari

 

Puan Fauziah binti Mahmud
Timbalan Bendahari

 

Puan Rohaida binti Haji Awang
Timbalan Pengarah, Kolej Kediaman

 

Dr. Rabiei bin Mamat
Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi

 

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Timbalan Pendaftar, Jabatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar

 

Encik Mohd Faizal bin Mohd Noor
Timbalan Pengarah, Pejabat Pembangunan dan Harta 

 

Encik Ahmad Abd. Rahim Alias
Timbalan Ketua Pustakawan, Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah 

 

Encik Zul-Atfi bin Hashim
Timbalan Pendaftar, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi 

 

Encik Baharim bin Mustapa
Timbalan Pengarah, Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan

 

Chm. Azrul Azani bin Mahmood
Ketua, Bahagian Pengurusan Makmal, Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan