Pegawai Utama Universiti


 

Profesor Dato` Dr. Nor Aieni Binti Haji Mokhtar 
(Naib Canselor)

 

Profesor Ir. Dr. Noor Azuan bin Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Profesor Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Madya Dr. Hafiz bin Zakariya
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Profesor Dr. Fauziah binti Abu Hasan 
Pro Naib Canselor (Jaringan Industri dan Strategik)

 

Tuan Haji Zukiferee Bin Ibrahim
Pendaftar

 

Puan Azizah binti Hasan
Bendahari

 

Dr. Fahirah Syaliza binti Mokhtar
Penasihat Undang-Undang

 

Ir. Haji Mohd Zaideen bin Yusoff
Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta

 

Profesor Dr. Mohd Lazim bin Abdullah
Ketua Pegawai Maklumat (CIO), Pusat Data dan Pembangunan Digital

 

Tuan Haji Abu Hassan bin Ghazali
Ketua Pustakawan

 

 

Pegawai Utama Universiti


 

Profesor Dato` Dr. Nor Aieni Binti Haji Mokhtar 
(Naib Canselor)

 

Profesor Ir. Dr. Noor Azuan bin Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Profesor Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Madya Dr. Hafiz bin Zakariya
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Profesor Dr. Fauziah binti Abu Hasan 
Pro Naib Canselor (Jaringan Industri dan Strategik)

 

Tuan Haji Zukiferee Bin Ibrahim
Pendaftar

 

Puan Azizah binti Hasan
Bendahari

 

Dr. Fahirah Syaliza binti Mokhtar
Penasihat Undang-Undang

 

Ir. Haji Mohd Zaideen bin Yusoff
Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta

 

Profesor Dr. Mohd Lazim bin Abdullah
Ketua Pegawai Maklumat (CIO), Pusat Data dan Pembangunan Digital

 

Tuan Haji Abu Hassan bin Ghazali
Ketua Pustakawan